GAMMELT UTSTYR: Halvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse sør-øst er utrangert. Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner. (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)
GAMMELT UTSTYR: Halvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse sør-øst er utrangert. Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner. (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)

Søkkrike konsulenter tjener fett på sykehus i krise

Toppledelsen i den norske avdelingen av McKinsey troner på inntektstoppen. Selskapet er de som har fakturert mest etter å ha utført oppgaver for Oslo universitetssykehus.

McKinsey & Company, Inc. Norway er blant annet det konsulentselskapet som har fakturert mest etter å ha utført konsulentoppgaver for Oslo Universitetssykehus (OUS) de tre siste årene.

Konsulentselskapene i Norge tjener store summer på oppdrag fra offentlig sektor, og McKinsey er ikke noe unntak. I årevis har selskapets konsulenter vært blant landets best betalte.

LES OGSÅ: Konsulenter får halv årslønn for én dags arbeid

På inntektsstoppen

Av de 437 millioner kronene som OUS har brukt på konsulenttjenester de siste tre årene, har McKinsey & Company, Inc. Norway fått utbetalt 67 millioner kroner.

Bare i fjor brukte sykehuset over 139 millioner kroner på innleide konsulenter.

KONSULENTSJEF: McKinseys Trond Riiber Knudsen hadde i 2010 en formue på 32 millioner kroner. (Foto: McKinsey)

På samme tid har seniorpartner i McKinseys Norges-avdeling, Tore Myrholt (54), og McKinsey-direktør Trond Riiber Knudsen hatt drøye 52 mill. og 31. mill. i gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene.

De to svært medieskye konsulentene har hver en formue (pr. 2010) på henholdsvis 100,1 og 32 millioner kroner. Myrholt ble i 2002 kjent for å stå bak Norges dyreste private tilbygg etter at han året før kjøpte hus på Nesøya for 26 millioner kroner, for deretter å rive alt utenom en vegg.

Bare ifjor tjente han 67,1 millioner kroner i inntekt og betalte 32,6 milloner i skatt.

McKinsey er et av verdens største konsulentselskap og har på verdensbasis 9000 konsulenter fordelt på 94 kontorer i over 50 land. 100 av disse jobber ved selskapets kontor i Oslo.

De omtaler seg selv som et nettverk kontorer som ledes av partnergrupper - ikke enkeltpersoner, det bærer også selskapets hjemmesider preg av siden det nesten er umulig å finne ut hvem som gjør hva i selskapet.

Ifølge selskapets 2010-regnskap som er sendt inn til Brønnøysundregistrene er det Tor Jakob Ramsøy som er daglig leder i McKinsey Norge. I 2010 tjente Ramsøy 3,65 millioner kroner. Ganske beskjedent i forhold til konsulentene som jobber sammen med ham ved Oslo-kontoret.

LES OGSÅ: Du kan fortsatt søke opp hva naboen tjener

Artikkelen fortsetter under bildet.

LØNNSVINNERNE: Bak disse veggene i Wilhelm Wilhelmsen-bygget i Olav Vs gate i Oslo holder konsulentene i McKinsey til. Av de mest fremtredende konsulentselskapene i Norge, troner McKinsey-ledelsen nok en gang på toppen. (Foto: Trond Strandsberg / Wikimedia.commons-lisens)

Kritiske til konsulentbruk

Mens lederne for konsulentselskapet tjener gode penger på omstillingsprosessen, må kunden - Oslo universitetssykehus - kutte millioner i budsjettene.

Men oslosykehuset er ikke alene. I de enorme sykehusbudsjettene i Helse Sør-Øst ble det mellom 2008 og 2010 brukt totalt over 1,3 milliarder kroner på innleid konsulenthjelp.

Her har det ikke lykkes TV 2 å få ut dokumentasjon på hvor mye som har blitt fakturert fra forskjellige konsulentselskaper.

De ansatte ved Oslo universitetssykehus har i flere reportasjer på TV 2 rettet sterk kritikk mot den omfattende bruken av innleide konsulenter. De mener det er meningsløst å bruke så mye penger på ekstern innleie av konsulenter når sykehuset samtidig må gjøre historiske kutt i utgiftene.

I tilfeller skal innleide konsulenter ha konkludert med de samme løsningene som de sykehusansatte selv allerede hadde skissert. Det har tillitsvalgte ved sykehuset hevdet overfor TV 2.

Ledere ved sykehuset har på sin side forsvart konsulentbruken.

LES OGSÅ: Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner ekstra til Oslo-sykehusene

Gode tider også for eks-ledere

Også tidligere McKinsey-topper tjener fortsatt gode penger.

Odd Christopher Hansen (58) er tidligere partner i Mckinsey og deltok blant annet i etableringen av selskapets norgeskontor på 1980-tallet.

I 2010 hadde Hansen en inntekt på 23,1 millioner kroner og en formue på 120 millioner kroner. Ifølge Brønnøysundregistrene driver han i dag sitt eget konsulentselskap.

En annen tidligere McKinsey-topp, Hugo Lund Maurstad, hadde i 2009 en inntekt på 41.784.756 kroner. I 2010 var den redusert til 11,9 millioner kroner. Formuen var på 73,7 millioner kroner.

TJENER SVÆRT GODT: Tidligere McKinsey-partner og konsulent, Odd Christopher Hansen. (Foto: REC)

Maurstad jobbet i fire år som direktør for McKinseys oslokontor, men er nå daglig leder og styreleder i det skandinaviske private equity-fondet Altor Equity Partners. Maurstad har også en rekke andre styreverv, blant annet som styreleder i Helly Hansen.


Langt ned til konkurrentene

Fra lønningene i McKinsey er det et stort sprik ned til lederne i de øvrige mest fremtredende konsulentselskapene i Norge.

Mye av grunnen til dette er at selskapene har forskjellige modeller. Mens McKinsey Norge er en avdeling underlagt hovedkontoret i USA og organiserer seg som et nettverk av ledere og partnere, er for eksempel andre konsulentfirmaer som Deloitte og PWCs avdelinger mer eller mindre selvstendige franchisetakere.

Daglig leder i revisor- og konsulentselskapet Deloitte, Aase Ruth Aamdal Lundgaard, tjente i 2010 7,2 millioner kroner. Hun har en formue på 9,2 millioner kroner. Litt bedre gikk det for administrerende direktør hos konkurrenten Ernst & Young AS. Erik Mamelund tjente i 2010 8,3 millioner kroner. Han har har en formue på 8,1 millioner.

I listen under kan du se hvem som tjente best i konsulentbransjen i 2010.

982