pall3
pall3

Slik forklarer Stabæk Gunnarsson-saken

Les hele meldingen fra Stabæk her.

Fredag ettermiddag la Stabæk ut en melding på sin egen hjemmeside hvor de legger frem sin versjon av historien rundt Veigar Páll Gunnarssons overgang til Vålerenga.

De bekrefter blant annet at det finnes en opsjonsavtale for Herman Stengel, men skriver at de ikke trodde dette skulle rapporteres til NFF.

I overgangsreglementet står det at «et undertegnet eksemplar av kontrakten, samt tilleggsavtaler skal sendes NFF senest 7 dager etter inngåelsen».Torsdag sa informasjonssjef i NFF, Svein Graff, til TV 2 Sporten at overgangsreglemenetet også gjelder for opsjonsavtaler.

Dette er meldingen som ble lagt ut på klubbens hjemmeside i sin helhet:

«Vi ser av mediene at det er mange som akkurat nå mener de kjenner saken om Veigars overgang så godt at de kan fordømme oss både moralsk og juridisk. Og gjør det. Stabæk ønsker med denne redegjørelsen å informere om hvordan vi ser saken, og hvilke vurderinger vi har gjort

Premisset for det hele er påstanden om at vi har sagt nei til et bud på Veigar fra RBK i størrelsesorden 5 millioner kroner, men i stedet konstruert en løsning med Vålerenga for å lure Nancy for deres rettmessige andel av overgangssummen.

Vi har ikke mottatt et slikt bud. Vi har kun mottatt et bud som er høyere enn det han ble solgt for til Vålerenga, om enn langt unna 5 millioner. Haken ved det var at kjøpesummen skulle fordeles over 2 år, og dessuten inneholdt ytterligere klausuler som gjorde det vanskelig for oss å si ja. (Klausulene er for øvrig ikke uvanlige eller urimelige. De passet bare ikke.) Dette var på et tidspunkt hvor vi fortsatt hadde håpet om å fortsette på Telenor Arena, og ikke måtte forberede en fremtid på Nadderud, som ble klart i juli. Og dessverre endret premissene også for 2011. (Vi jobber fortsatt for å bli på Telenor Arena, men vi forbereder oss også på Nadderud)

Betyr det at Nancy kunne fått mer penger enn de får i dag. Ja. Til slutt. Men vår avtale sier ikke noe om at vi er forpliktet til å selge Veigar om noen byr. Vi er heller ikke forpliktet til å selge til den som byr høyest – Veigar har jo også sitt å si – men vi er forpliktet til å dele 50/50. Og det gjør vi. (Salgssummen er for øvrig høyere enn det vi betalte for ham til Nancy for to år siden)

Vårt hovedanliggende var og er, å finne gode løsninger for Stabæk. Det ble klart for oss at å selge Veigar alene ikke ville løse våre problemer. Vi måtte finne mer å selge. (I tillegg til Henning som var dratt til Hannover) Forutsatt at spillerne selv vil. Vi har hatt bud på andre spillere, som har valgt å si nei til overgang. Da Vålerenga kom med et isolert tilbud om en opsjonsavtale vedrørende Herman Stengel var våre kortsiktige utfordringer løst, og vi infomerte Veigar om at han fritt kunne velge mellom RBK og Vålerenga. Altså, Veigar valgte selv å gå til Vålerenga og ikke RBK.

Opsjonsavtaler er ikke uvanlige i fotball Norge, og ikke ulovlige. Siden opsjonsavtalen ikke er en overgang mellom to klubber, skulle den, etter vår informasjon, heller ikke sendes inn og godkjennes av NFF. Det har også vært hevdet at opsjonsavtalen skulle vært signert av spiller og / eller foresatt, og dette er også gjennomført i dag. Betyr det at vi sover godt om natten? NEI. Det er svært ubehagelig å være i denne situasjonen, og vi er ulykkelige for den skaden det kan ha påført Stabæk Fotball sitt omdømme. Vi ser, som de fleste, at det er forskjellige grenser for når noe er ulovlig og når det er umoralsk. Vi mener vi har holdt oss innenfor begge.

Norges Fotballforbund har i dag blitt oversendt all informasjon i denne sak.»

Med vennlig hilsen

Erik Loe

Formann i Stabæk Fotball

Informasjonssjef i NFF, Svein Graff, ønsker ikke å uttale seg før påtalenemnda har gått gjennom saken.

TV 2 presiserer: Summen for Rosenborgs bud ble først rapportert til å være rundt fem millioner kroner. Denne er senere korrigert til inntil 3,75 mill. kr.