KONSULENTER: Oslo Universitetssykehus har brukt over 400 millioner kroner på innleide konsulenter de siste tre årene.  (Foto: TV 2)
KONSULENTER: Oslo Universitetssykehus har brukt over 400 millioner kroner på innleide konsulenter de siste tre årene. (Foto: TV 2)
KONSULENTER: Oslo Universitetssykehus har brukt over 400 millioner kroner på innleide konsulenter de siste tre årene.  (Foto: TV 2)
KONSULENTER: Oslo Universitetssykehus har brukt over 400 millioner kroner på innleide konsulenter de siste tre årene. (Foto: TV 2)

Brukte over 400 millioner i konsulenttjenester på tre år

Meningsløst, mener de ansatte som står midt oppi en omfattende kuttprosess.

Oslo universitetssykehus har brukt over 400 millioner kroner på innleide konsulenter de siste tre årene.

De ansatte mener det er meningsløst å bruke så mye penger på ekstern innleie av konsulenter når sykehuset samtidig må gjøre historiske kutt i utgiftene.

Fakturaene strømmer inn

Overlege og tillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus, Roger Josefsen. (Foto: TV 2)
Overlege og tillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus, Roger Josefsen. (Foto: TV 2)
Oslo universitetssykehus skal spare en halv milliard kroner blant annet ved kutte i antall ansatte. Men samtidig strømmer fakturaer fra innleide konsulentselskaper inn.

I fjor brukte sykehuset over 139 millioner kroner på innleide konsulenter.

Dermed har gigantsykehuset i Oslo brukt 437 millioner kroner totalt de siste tre årene på konsulenter. Det får de ansatte til å reagere.

På nevrokirurgisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet har de jobbet lenge med å finne en god løsning for å slå seg sammen.

– Vi lagde jo et prosjekt som skulle se på sammenslåingen av Ullevål og Rikshospitalets to avdelinger når det gjelder nevrokirurgi, sier nevrokirurg og tillitsvalgt Roger Josefsen til TV 2.

LES OGSÅ: Håvard (62) døde av hjerneslag – fylkeslegen gransker slagbehandling

– Det føles meningsløst

I to uker jobbet leger og ledelse sammen for å komme fram til om dette var mulig.

– Og da konkluderte vi jo med at det var mange utfordringer men det lot seg gjøre hvis man fikk rammebetingelsene opp. Og da snakker man om operasjonsstuer, intensivkapasitet, kontorplasser og nok utstyr. Det var det vi ønsket. Bang bang bang presentert til ledelsen.

Klinikktillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus, Christian Grimsgaard (Foto: TV 2 )
Klinikktillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus, Christian Grimsgaard (Foto: TV 2 )

Men ingenting skjedde. Og to år senere blir det opprettet en ny gruppe. Denne gangen ledet av avdelingssjefen og to eksterne konsulenter. Og den nye gruppen trekker nøyaktig samme konklusjon.

– Hvorfor bruker vi konsulenter og hvorfor bruker vi det på en ny rapport som ble skrevet for to år siden hvor rammebetingelsene er helt like, spør Josefsen.

– Det er mye konsulentbruk som er riktig og viktig, men når vi står i en så vanskelig omstillingssituasjon hvor vi ikke har rammevilkårene på plass, så kan ikke konsulentene løse det for oss. Vi mangler bygninger, løsninger har vi ofte selv, og vi veldig mange tilfeller må vi lære opp konsulentene først. Så kommer de med svarene vi allerede kjenner til. Det føles meningsløst, sier klinikktillitsvalgt for overlegene, Christian Grimsgaard til TV 2.

LES OGSÅ: Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner ekstra til Oslo-sykehusene

Vil ha fokus på pasientene

Men oslosykehuset er ikke alene. I de enorme sykehusbudsjettene i Helse Sør-Øst ble det mellom 2008 og 2010 brukt totalt over 1,3 milliarder kroner på innleid konsulenthjelp.

– Dette utgjør kun én prosent av vår totale omsetning. Det gjør ikke beløpet mindre, men sett i relasjon til det er det et godt alternativ til å ansette folk i administrasjonen, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande til TV 2.

Kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande (Foto: TV 2)
Kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande (Foto: TV 2)
Sykehusene i Oslo har vært gjennom en stor omstillingsprosess de siste årene.

De tillitsvalgte vil ha fokuset tilbake til pasientene.

– Vi burde legge all fokus på best mulig pasientbehandling inne de arealene vi har, og da har vi ikke råd til å drive med denne type innleie, sier Grimsgaard.

LES OGSÅ: Oslo-sykehusene kan tape 600 millioner

Ønsker ikke å stille til intervju

Ledelsen i Oslo universitetssykehus ønsker ikke å stille til noe intervju med TV 2, men sier dette i en e-post til TV 2 Nyhetene:

«Oslo universitetssykehus har de siste årene brukt under én prosent av årlige budsjetter på konsulenttjenester. Hovedtyngden av konsulentbistand går til bygg- og IKT-prosjekter, men vi har også leid inn konsulenthjelp for å planlegge omorganisering av virksomheten. For å sikre at flytting og omorganisering ikke får alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen eller arbeidsmiljøet under vår omfattende omstilling, må vi planlegge grundig og vi må vurdere konsekvenser. På områder der vi mangler kapasitet eller kompetanse har vi valgt å leie inn hjelp. Et alternativ er å ansette flere medarbeidere i midlertidige administrative stillinger, eller hente disse fra klinisk virksomhet.»

Nå mener den tillitsvalgte at han må si ifra.

– Min jobb som fagperson er å si ifra når jeg mener det er gått over streken. Og når du i tillegg på en måte blir satt i et system sammen med konsulenter uten å vite hvorfor, så stiller vi spørsmålstegn ved måten å prioritere på. Og i hvert fall når du er konkurs, sier tillitsvalgt og nevrokirurg Roger Josefsen til TV 2.

Har du tips om lignende saker. Ta kontakt med TV 2s reportere her.

Tabellen under viser den omfattende bruken av konsulenttjenester.

tabell450
tabell450

tabell2 (Foto: Helse Sør-Øst)
tabell2 (Foto: Helse Sør-Øst)