GODT TILRETTELAGT: Barnehuset i Trondheim  kan by på mye. Både avhørsrommet og de andre rommene er tilpasset barns behov. Her er lekerom og samtalerom, samt egne barneleger og psykologer. 
 (Foto: TV 2)
GODT TILRETTELAGT: Barnehuset i Trondheim kan by på mye. Både avhørsrommet og de andre rommene er tilpasset barns behov. Her er lekerom og samtalerom, samt egne barneleger og psykologer. (Foto: TV 2)

– Må dommer være til stede ved et dommeravhør?

Justisdepartementet vil finne alternative løsninger slikt at barn kan avhøres der de er mest komfortable – på et barnehus, og ikke et tinghus. Tvang kan bli aktuelt.

– Barnehuset kan by på mye, både avhørsrommet og de andre rommene er tilpasset barns behov. Og vi har egne barneleger og psykologer, sier leder for Statens barnehus i Trondheim, Helle Leinslie.

Hun har opplevd at barn både fra Midt-Norge og Nord-Norge faller til ro her. Hit kommer barn i nød – her skal så mye som mulig gjøres på barns premisser.

Men som TV 2 tidligere har fortalt, sliter en del barnehus med enkelte dommere som nekter å bruke barnehus til barneavhør. Eksempelvis dommere fra i Møre og Romsdal.

VALGFRITT: - Vi kan ikke tvinge noen dommere til å reise dersom de synes det er for langt å gjøre det, understreker direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach. (Foto: TV 2)

Møre og Romsdal uteblir

– Det stemmer at politi og dommere i Møre og Romsdal synes det blir for langt å reise. De ser ikke at de har ressurser, og velger å bruke egne avhørsrom, som gjerne ikke er laget på barns premisser, sier Leinslie.

Hver enkelt tingrett avgjør selv om barna som skal avhøres får bli avhørt ved et barnehus.

– Vi kan ikke tvinge noen dommere til å dra til et barnehus dersom de synes det er for langt. Å ta denne beslutningen er en del av dommerens dømmende gjerning, understreker direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach.

– Dommerne er suverene i dette spørsmålet. Dersom vi skal begynne å kommandere dem ut på reise må loven endres, slår direktøren fast.

ØNSKER FORANDRING: - Om det er avstanden som er hinderet, kan kan vi ta avhøret via videokonferanse. Om det er langt å reise for en avhøreren, kanskje vi kan ha enda flere avhørere i politidistriktet hvor barnehuset er, sier Astri Aas-Hansen, statssekretær ved Justisdepartementet. (Foto: TV 2)
Les også:Storberget vil evaluere Barnehusene

Konstaterer forskjellsbehandling

Regjeringen er klar over forskjellsbehandlingen norske barn utsettes for.

– Det beste for de aller fleste barna er å komme på et barnehus. At dommeravhøret foretas på barnehuset og at barnet får hjelp og behandling, sier Astri Aas-Hansen, statssekretær, ved Justisdepartementet.

Man har nå satt ned utvalg og grupper som vurderer både barnehusenes funksjon og eventuelle retningslinjer for dommeravhør.

– Vi prøver nå å identifisere alle de små og store hindrene for at enkeltpersoner ikke vil bruke barnehusene, og se på hva vil kan løse, sier hun.

Hindere skal vekk

– Om det er avstanden som er hinderet, kan vi ta avhøret via videokonferanse. Om det er langt å reise for en avhøreren, kanskje vi kan ha enda flere avhørere i politidistriktet hvor barnehuset er, sier Aas-Hansen.

Etter det TV 2 kjenner til kan det bli aktuelt å pålegge dommere å bruke barnehusene.

– En annen mulighet er jo at det er domstolen der hvor barnehuset ligger som får ansvaret for gjennomføringen av dommeravhøret, sier Aas-Hansen.

– Eller man kan spørre seg om det i det hele tatt er sånn at en dommer må være til stede ved gjennomføringen av et dommeravhør. Og dette er blant de tingene som arbeidsgruppen skal vurdere.

Både evalueringen av barnehusene i Norge og gjennomgangen av dommeravhørsforskriften skal etter planene være klar før sommeren 2012.