MYE TRYGD: Flere pensjonister og unge uføretrygdede gjør at store deler av Statsbudsjettet går til trygd.  (Foto: SCANPIX/TV 2)
MYE TRYGD: Flere pensjonister og unge uføretrygdede gjør at store deler av Statsbudsjettet går til trygd. (Foto: SCANPIX/TV 2)

Mer enn én tredjedel av statsbudsjettet går til trygd

Regjeringen forslag til utgifter i folketrygden er 349,4 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen foreslår å bevilge 349,5 milliarder kroner til forskjellige former for trygd i statsbudsjettet for 2012. Dette er en økning på 7,1 prosent sammenlignet med statsbudsjettet for 2011.

De totale utgiftene på statsbudsjettet for 2012 er på 1006 milliarder. Dette er første gang regjeringen går over 1000 milliarder kroner. Mer enn én tredjedel av statsbudsjettet, rundt 34,5 prosent, går til forskjellige former for trygd. Det er en økning på 23 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett for 2011.

Utgiftene fordeles på de tre programområdene Foreldrepenger, Sosiale formål, Helsetjenester og Arbeidsliv.

LES OGSÅ: – Han er statsbudsjettets eneste vinner

Uføretrygd og pensjon

Hele 296,7 milliarder kroner går til programområdet Sosiale formål. I statsbudsjettet skriver regjeringen at dette omfatter ordninger som skal kompensere for inntektsbortfall ved sykdom og uførhet, pensjoner, stønader til enslige forsørgere, stønader og hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne samt enkelte andre stønader.

– Det er selvfølgelig greit at alderspensjonister får pensjonen sin, og uføre får trygden. Samtidig vet vi at veldig mange som står utenfor arbeidslivet, kunne vært en del av det, sier Høyres finanspolitiske talsmann og 1. nestleder Jan Tore Sanner til tv2.no.

FÅ OVERSIKT: Statsbudsjettet for dummies

– Bekymringsfullt med mange unge uføre

Ved utgangen av 1. halvår 2011 var det registrert om lag 302.800 mottakere av uførepensjon, tilsvarende en økning på 3200 personer fra samme tidspunkt i fjor. Rundt 9,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder mottar nå uførepensjon.

Sanner sier det er spesielt bekymringsfullt at mange unge er uføretrygdede, og at det er viktig at det legges til rette for at de som står utenfor arbeidsmarkedet kan bli en del av det.

– Vi vet at mange av disse kunne ha stått i jobb om det ble tilrettelagt for det, for eksempel gjennom omskolering og etterutdanning. Det finnes også mange eldre arbeidstakere som ønsker å stå lenger i jobb, sier Sanner.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

– Flere pensjonister

I statsbudsjettet heter det at «De nærmeste årene vil utgiftene til alderspensjoner øke kraftig». Dette både fordi antallet pensjonister vil øke, men også fordi nye pensjonister vil ha høyere poengopptjening enn i dag. I perioden 2012–2015 er det anslått at antall alderspensjonister i gjennomsnitt vil øke med om lag 31.000 personer årlig.

– Det blir jo stadig flere pensjonister, og færre i yrkesaktiv alder. Så dette kommer til å utgjøre en stor andel av budsjettene i årene fremover. Derfor blir det desto viktigere at flere, særlig i ung alder, kommer inn i arbeidslivet og ikke går på uføretrygd, sier Sanner.

Sanner sier trygdeutgiftene er noe av det Høyre trolig vil ta tak i når de presenterer sitt forslag til statsbudsjett. Han mener regjeringen ikke har gjort nok for å få legge til rette for at flere er en del av arbeidslivet.

– Nå har de jo styrt i seks år, og det har ikke blitt færre utenfor arbeidsmarkedet, sier han.