KOSTER 44 MILLIONER: Det koster 845.000 kroner per uke å ha politihelikopteret i lufta. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
KOSTER 44 MILLIONER: Det koster 845.000 kroner per uke å ha politihelikopteret i lufta. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Politiet får 2,2 milliarder kroner mer i statsbudsjettet

Regjeringen bevilger 674 millioner kroner til utgifter som følge av terrorangrepene for 2012.

Politiets budsjett blir styrket med 2,2 milliarder kroner i forhold til fjorårets statsbudsjett. Det får TV 2 bekreftet torsdag morgen.

Johnsen: – Et stramt og godt budsjett

Nytt politihelikopter

1,5 milliarder av disse 2,2 milliardene skal gå til investering i nytt nødsamband, det nye krypterte nettet som allerede er tatt i bruk i flere politidistrikter.

Det betyr at det er lite penger igjen til det vanlige politiarbeidet.

IKKE FORNØYD: Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er ikke fornøyd med at det ikke bevilges mer til IKT i politiet. Han frykter for beredskapen i distriktene. (Foto: TV 2)

Oslo politidistrikt får 29,7 millioner kroner til nytt politihelikopter og bedret helikopterberedskap. Det betyr at det blir døgnkontinuerlig beredskap på politihelikopteret i Oslo.

I tillegg får beredskapstroppen 25 millioner kroner ekstra til anskaffelse og fornyelse av materiell. Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får økte bevilgninger i neste års budsjett.

Frykter for politiet i distriktene

Regjeringen bevilger 674 millioner kroner til utgifter som følge av terrorangrepene for 2012.

Dette kommer i tillegg til bevilgningene for 2011.

Politiets Fellesforbund frykter at det bare er de skarpe avdelingene i det sentrale østlandsområdet som blir styrket, mens resten av Distrikts-Norge blir avsett med lite penger i neste års statsbudsjett.

Johannessen ikke fornøyd

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er ikke fornøyd.

- LOVER IKKE GODT: Nestleder Kristin Haga i Oslo politiforening sier til TV 2 at de har forventninger til at driftsbudsjettet blir økt, men at det ikke ser ut til at det blir mye penger til dette. (Foto: TV 2)

– Det er veldig langt unna behovet. Når det er sagt er jeg svært glad for at justisministeren finansierer det nye nødnettet, men utfordringen er IKT-investeringen som er iferd med å ta knekken på politiet. Det er sånn at det går utover driften og bemanningen - ikke minst i distriktsnorge. Hovedutfordringen er at Storberget ikke klarer å skaffe nok penger til IKT-investeringen, sier Johannessen til TV 2.

Nestleder Kristin Haga i Oslo politiforening sier til TV 2 at de har forventninger til at driftsbudsjettet blir økt, men at det ikke ser ut til at det blir mye penger til dette.

– Dette lover ikke godt, og det vil få konsekvenser. Det vil bli mindre synlig politi, forebygging og etterforskning vil bli rammet, og oppklaringsprosenten vil kunne gå ned, sier Haga.

LES OGSÅ: Synshemmede blir en av årets budsjettvinnere

Finansminister Sigbjørn Johnsen om økningene til politi og sikkerhet: