Hermansen3
Hermansen3

Aktor ber om to år og åtte måneders fengsel for Hermansen

Førstestatsadvokat Bård Thorsen la i Nord-Troms tingrett ned påstand om at Robert Hermansen skal dømmes til ubetinget fengsel i to år og åtte måneder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag ettermiddag la Bård Thorsen ned påstand om fengselsstraff i to år og åtte måneder for tidligere administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Robert Hermansen.

I tillegg krever aktor at de fire millioner kronene Hermansen har nytt godt av skal inndras.

– Det er utvilsomt at hele beløpet skal inndras, sa Thorsen i Nord-Troms tingrett.

I sin prosedyre la aktor vekt på at grov korrupsjon har store negative konsekvenser for samfunnet og at det må straffes hardere enn annen økonomisk utroskap.

– Påtalemyndigheten ser at ved å la seg korrumpere har Hermansen begått et alvorlig tillitsbrudd mot selskapets hovedeier som er fellesskapet. Den typen skjulte bindinger som korrupsjon skaper er svært skadelig, sa Thorsen og fortsatte med å vise til tidligere rettspraksis.

– Korrupsjon er av natur skjult og avtales muntlig mellom partene. Høyesterett har tidligere vist at man må ta hensyn til risikoen for skade. Da må man ta hensyn til hvilke beslutninger den siktede har deltatt i etter at han lot seg korrumpere.

Les også: Robert Hermansen: – Det var et lån mellom venner

Thorsen la vekt på at Hermansen ble tildelt stor tillit som leder i Store Norske.

– Dermed må man være uavhengig som kontraktspartner. Ligger lojaliteten hos arbeidsgiver eller kontraktsmotpart som har overført millionbeløp via skatteparadis? Den type lojalitet er sterkt uønsket, sa Thorsen og pekte på at Hermansens posisjon i Store Norske, størrelsen på ytelsen og risikoen for skade som følge av korrupsjonen må virke skjerpende i straffeutmålingen.

– Hermansen var øverste administrative leder og satt i en betrodd og innflytelsesrik posisjon i Store Norske. Det gir stor reell innflytelse over selskapet. Tillitsbruddet ble begått mellom ledere på det øverste nivået, sa aktor.

Thorsen viste til at Store Norske har en rolle i å forvalte offentlige interesser, deriblant norsk Svalbard-politikk.

– Etter påtalemyndighetens syn må Hermansen bedømmes strengere enn om det hadde skjett i en privatrettslig sfære.

– Mottok fire millioner som økonomisk fordel

Aktor viste til rettspraksis at man må ta hensyn til hvilken vinning Hermansen har hatt. Hermansen har erkjent å ha mottatt fire millioner kroner, som skulle betales tilbake.

– Det ble ikke avtalt låneavtale eller renter og tilbakebetalingstidspunktet var løselig definert. Etter påtalemyndighetens syn kan ikke den opprinnelige hensikten om å betale tilbake lånet tillegges vekt. Han mottok fire millioner som en økonomisk fordel, og det er det han sitter igjen som vinning, sa aktor og fortsatte.

– Det straffbare forholdet bærer ikke preg av et enkelt øyeblikks ubesluttsomhet, men et fast ønske over tid, et utvist forsett opp mot to år. Det er ingen ting som tyder på at siktede angrer seg underveis.

Thorsen ba retten ta hensyn til risikoen for skade som kunne oppstå som følge av grov korrupsjon.

– Avtaleforholdet med Jebsen var så omfattende at det hadde betydning for bunnlinja til Store Norske. Risikoen for skade som følge ved korrupsjon var betydelig for Store Norske, prosederte aktor.

– Når siktede hadde et skjult avhengighetsforhold var det et grovt tillitsbrudd og hvor han eksponerte arbeidsgiveren for skade.

Hermansen tilsto forholdene etter at han ble konfrontert med de faktiske forholdene, noe som aktor mener må virke formildende, mellom ti og tretti prosent. Aktors opprinnelige påstand er ubetinget fengsel i fire år, men på grunn av tilståelsen vurderer han at to år og åtte måneder er en korrekt straff for Robert Hermansen.

I løpet av aktors påstand noterte Hermansen, mens han tidvis gjemte hodet i hendene.

Ba om full strafferabatt

Forsvarer Frode Sulland la blant annet vekt på at det ikke var noe avhengighetsresultat som følge av lånet i sin prosedyre.

– Det er ingen spor av at Jebsen og Hermansen følte seg avhengig av hverandre, sa Sulland.

Vidare la han vekt på straffen den andre parten har fått. Jebsen-rederiet fikk en bot på fire millioner, hvorav 10 prosent ble gjort ubetinget.

– De har fått en foretaksbot på fire millioner kroner. Bare ti prosent av disse skal betales, en strafferabatt på nitti prosent.

Retten må også legge vekt på at Hermansen har tilstått. Sulland ba om full strafferabatt i bakgrunn i dette. Forsvareren la også vekt på Hermansens alder, og belastningen det har vært med å være i mediesøkelyset.

– TV 2 i førersetet har pekt ut Robert Hermansen som en skurk, sa Sulland som hadde lagt ved en oversikt over reportasjer på TV 2 om Hermansen 14. juni 2010.

Ba om bot

Strafferammen er på 10 års fengsel. Da Hermansens forsvarer Frode Sulland spurte om hva slags straffereaksjon han kunne tenke seg ba Hermansen innstendig om en bot fremfor fengselsstraff.

– Jeg har bare overfladisk teoretisk kjennskap til det norske fengselsvesenet. Jeg vil ikke ha noen glede av å utforske det, sa Hermansen.

Dommer Morten Berg vil avsi dom mandag 3. oktober.

Les også: Robert Hermansen erkjenner straffskyld

– Et hvelvets år

I Nord-Troms tingrett fortalte hermansen om påkjennelsen det har vært å bli eksponert i riksmedia. På spørsmål fra forsvarer Frode Sulland fortalte Hermansen at det var i 2008 av en advokat i advokatselskapet BaHR at han først ble anklaget.

– Så ble jeg spurt av TV 2 om å ta et intervju i juni 2010. Det var for så vidt et greit intervju. Da fikk jeg de samme spørsmålene som BaHR hadde stilt. De kjørte intervjuet over flere kvelder.

Hermansen fortalte at han ble gjenkjent på gata.

– I Nord-Norge, her i Tromsø og Kirkenes fikk jeg masse støtteerklæringer. Men i Oslo og Drammen ble jeg skjelt ut på gata, og spurt hvorfor jeg gikk løs. Det var ingen behagelig situasjon for meg eller min familie.

Hermansen fortalte at det var først da saken ble kjent gjennom TV 2 at det ble ubehagelig.

– Jeg involverte ikke min familie før TV 2-intervjuet. Jeg søkte da å jobbe for å bevare livsgleden, jeg gjorde et aktivt forsøk på å ha det godt. Det har vært et helvetes år, sa Hermansen.

LES OGSÅ: Hermansen snakker ut om korrupsjonssiktelsen