Helgesen håper hennes studie kan bidra til å gjøre barnehageansatte mer bevisst på den mobbingen som foregår, også i det skjulte.

 (Foto: Illustrasjonsfoto)
Helgesen håper hennes studie kan bidra til å gjøre barnehageansatte mer bevisst på den mobbingen som foregår, også i det skjulte. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Barn mobbes i barnehagen

Det som ser ut som lek kan vise seg å være systematisk trakassering og mobbing.

Fire jenter leker tilsynelatende fredelig i et hjørne av barnehagen. For det blotte øyet ser det ut som alt går normalt for seg. Men innad i jentegruppen foregår det maktkamp, trakassering og ekskludering.

Leken har blitt en arena for relasjonell mobbing.

Mobbeoffer skrev brev om egen begravelse

Slik ruster du barna mot mobbing

Mobbing i lek

Studier viser at 10–20 prosent av barn i barnehagen blir mobbet eller mobber. Ifølge høyskolelektor Mai Brit Helgesen ved Høgskolen i Finnmark kan det i det som ved første øyekast ser ut som lek, vise seg å foregå systematisk trakassering og mobbing.

– Leken sees på som barns verden. Men mens voksne gjør andre ting forgår det mobbing i barns frisone, forteller Helgesen.

Mens voksne gjør andre ting forgår det mobbing i barns frisone.

Makt i barnegrupper

Helgesen har fulgt en gruppe jenter i barnehagen og avdekket at mobbing i høyeste grad forekommer. Den fysiske mobbingen er lett å se – barn som dytter, slår og tar ting fra andre barn. Den sosiale mobbingen er vanskeligere å oppdage.

Forskeren forteller om observasjoner der en av jentene kommer i posisjon til å bestemme, og benytter lekekonteksten til å dominere og mobbe. Baksnakking, ekskludering eller plutselig forandring av lekens spilleregler er uttrykk for dette.

– Den som mobber har utrolig mange teknikker for å komme i posisjon til å bestemme. De trykker helt bevisst ned andre barn for å få makt selv. Det er kanskje ikke så farlig hvis det bare skjer av og til, men når det over tid er de samme barna som dominerer og som blir dominert er det problematisk, sier hun.

Les også: Separasjonsangst – barn med angst for aldri å se mor og far igjen

Jenta som ikke smilte

Det er gjort lite forskning på konsekvensene av sosial mobbing i barnehagen, men studier av barn i skolealder viser at mobbingen kan føre til tilpasningsvansker. Barna kan få problemer med å finne seg til rette i skole og jobb senere i livet. De har ikke venner, trives og er lei seg. Mange blir også deprimerte.

– Jeg har snakket med foreldre som hadde en datter som gikk i barnehagen. De fortalte om et barn som sjelden smilte. Det tok lang tid før de skjønte at det var i barnehagen problemet lå. Det viste seg at datteren ble ignorert i vennegruppen og initiativene hun tok ble oversett. Hun ble mobbet i gruppa, forteller Helgesen, og legger til at dette er en vanlig teknikk blant jenter i barnehagealder.

Voksenpersoner må være til stede i barns frisoner der de leker, og gripe inn når det skjer overtramp.

Voksne i barns frisoner

Høyskolelektoren opplever at personalet kjenner seg maktesløs overfor de sterke kreftene som hersker blant ungene. De vet ikke hvordan de skal gripe det an. Kunnskap om feltet trengs i barnehagen, mener hun.

– Voksenpersoner må være til stede i barns frisoner der de leker, og gripe inn når det skjer overtramp. Den som blir mobbet trenger hjelp og støtte, sier Helgesen.

Les også: Slik lykkes du med barnehagetilvenningen

Les også: Ettåringer blir utslitte av en dag i barnehage

Vondt å holdes utenfor

– Vi har en oppfattelse av at barnehagebarn er små, søte og uskyldige, og barnehageansatte vegrer seg ofte for å si det, men mobbing skjer i den alderen, bekrefter Reidar Thyholdt.

Han er psykolog og har i flere år jobbet med mobbing blant barn.

– Det er vondt for et barn å oppleve å ikke få være med. Å bli mobbet i barnehagen kan gi et menneske en dårlig start på det sosiale livet, sier Thyholdt.

Kortvarig mobbing

Likevel tror han at mobbing i barnehagealder ofte er av kortvarig karakter, og varer fra noen dager til noen uker, i motsetning til mobbingen i skolen, som gjerne varer i flere år. Men det betyr ikke at mobbingen ikke skal tas på alvor.

– Små barn kan være ekle med hverandre, og personalet i barnehagen må ta tak i det når det skjer. Alle skal være med på leken, og ingen skal holdes utenfor. Her må personalet lære gode strategier, sier Thyholdt.

– Snakk med barna

Som forelder kan det være vanskelig å merke om barnet blir mobbet eller mobber. Men man merker om barnet har det godt i barnehagen og vil tilbake, eller om de mistrives.

Hva kan foreldre gjøre?

– Prat med barna. Spør konkrete spørsmål fra barnehagehverdagen: Hva gjør dere? Hvem leker du sammen med? Er hun snill? Foregår det ondsinnet mobbing og plaging kan det være mulig å fange opp. Snakk med barnehagepersonalet om du er bekymret.

Les også: Øv deg på følelser, det gir trygge barn

Les mer om barn og foreldre på tv2.no/gmn/barselgruppa