PRISFORSKJELLER: Prisen på strøm kommer til å bli lavere i Nord Norge i forhold til Sør Norge, sier Kjell Rønningsbakk.  (Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox)
PRISFORSKJELLER: Prisen på strøm kommer til å bli lavere i Nord Norge i forhold til Sør Norge, sier Kjell Rønningsbakk. (Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox)

Strømmen kan bli billigere i Nord enn i Sør

EU-bestemmelse fører til lavere priser i Nord.

– Prisen på strøm i Nord-Norge vil sannsynligvis bli påvirket av lavere strømpriser i Nord-Sverige. Det er mange linjer over grensen, og strømmen vil strømme fra Sverige til Norge når strømprisene er høyere i Norge enn i Sverige. Og omvendt når strømmen er bedre betalt i Sverige. Sannsynligvis vil vi oppleve at strømmen de nærmeste årene blir litt billigere i Nord-Norge enn i Sør-Norge, sier redaktør av Kraftnytt.no, Kjell Rønningsbakk til TV2.

Etter at EU har bestemt at Sverige nå må slutte med sin enprismodell på strøm vil prisnivået i Nord-Norge bli betraktelig lavere. Norge er inndelt i fem ulike soner med ulike strømpriser. I Sverige har de hatt en lik strømpris over hele landet.

Nå må Sverige dele inn i soner slik vi har i her Norge. Mesteparten av svenskenes vannkraft blir produsert i nord, mens kjernekraftverkene står for kraftproduksjonen i sør. Fordelingen mellom disse har vært 50 prosent.  

Ingen umiddelbare utslag

Umiddelbare utslag på prisene er det likevel ikke sikkert at det blir.

– Vi har breddfulle vannmagasiner på Østlandet nå. Så her vil prisene holde seg lave utover høsten. På nyåret når magasinene begynner å bli lavere, vil forskjellene bli mer tydelig, forteller Rønningsbakk.

I de siste årene har mange av de svenske kjernekraftverkene ikke blitt brukt. Dette har ført til import fra Norge. Når landet blir delt opp i soner vil vannkraften fra Nord-Sverige gi Nord-Norge et jevnt tilsig med kraft og lavere priser.

– I Nord har svenskene vannkraft, mens de har kjernekraft i sør. Kraftlinjene mellom Nord-Norge og Nord-Sverige er gode, så dette vil gi lavere priser, sier Rønningsbakk

Store ulikheter

I dag er det store ulikheter mellom strømprisen i Nord– og Sør-Norge

Les også: Nå er strøm nesten gratis.

Mye nedbør den siste tiden i sør har ført til at strømprisen sør for Dovre i forrige uke var på 3,6 øre kilowattimen. Nord for Dovre lå prisen på 20,7 øre. Den nye oppdelingen vil føre til at snittprisen på strøm vil bli 5–7 øre billigere i Nord og Midt-Norge.

Mindre topper

Den nye inndelingen vil føre til at krafttilførselen vil bli jevnere og mer stabil over hele landet.

– Inndeling vil gi mindre topper og sørge for at prisen holder seg lavere. Vi vil ikke få de store hoppene når vinteren kommer. Gjennomsnittlig vil det bli 5 øre lavere pris gjennom hele året, avslutter Rønningsbakk.

Les også: Åtte av ti vil ha lik strømpris i hele landet.