STØTTER KRAVET: Lørdag ga Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, klart uttrykk for at Norge vil støtte kravet om en egen palestinsk stat. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
STØTTER KRAVET: Lørdag ga Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, klart uttrykk for at Norge vil støtte kravet om en egen palestinsk stat. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

Støre: – Norge klar til å anerkjenne palestinerne

Norge har vært rede til å stemme ja til en palestinsk stat i mange år, sier utenriksminister Støre. Men han vil fortsatt ikke forplikte seg til et ja i FN før han ser palestinernes resolusjonstekst.

Fredag bekreftet palestinernes president Mahmoud Abbas at de vil gå til gå til FNs sikkerhetsråd med krav om fullt medlemskap i FN. Kravet vil bli fremmet 23. september i forbindelse med FNs hovedforsamling.

Lørdag ga Norges utenriksminister klart uttrykk for at Norge vil støtte kravet. På sin Facebook-side skrev Støre følgende:

«Bare forhandlinger kan løse saker mellom Israel og palestinere, bør snarlig i gang. Men palestinere har rett til å gå til FN. Det vil Norge støtte og vi er rede til å anerkjenne en palestinsk stat.»

Tre hovedkrav fra Norge

Norge stiller tre hovedkrav til en palestinsk tekst for å stemme ja.

Palestinerne må si seg rede til å forhandle om sluttstatusspørsmålene, Israels rett til å eksistere må anerkjennes, og palestinerne bør forplikte seg til moderne statsprinsipper som universelle menneskerettigheter, en rettsstat og demokrati.

– Det mener jeg er et grunnlag som er samlende, og som kan skape bred oppslutning, sier Støre.

Han avviser at Norge har vært direkte involvert i arbeidet med teksten, men sier at man «opplever at vi har en kontakt med palestinerne der vi blir spurt og orientert».

Palestinernes framstøt vil dominere

Møtet i giverlandsgruppa søndag var første etappe i en uke i FNs hovedforsamling som ligger an til å bli dominert av palestinernes framstøt for FN-medlemskap og anerkjennelse som en uavhengig stat.

Uka åpnet positivt for palestinerne med ros for institusjonsbygging og en ny bekreftelse fra giverlandsgruppa på at de palestinske myndighetene er institusjonelt rede til å danne en palestinsk stat.

– Det at vi nå konkluderer en prosess med å si at palestinerne har institusjoner som kan drive en stat, det er noe vi har arbeidet intenst med de siste tre-fire årene, og det er nå kommet i mål. Uten det blir ikke det andre mulig, understreker Støre.

Som leder for giverlandsgruppa var Støre vert for møtet sammen med FNs visegeneralsekretær Lynne Pascoe.

Gruppa er viktig også fordi det er det eneste forumet for tiden der både Israel og palestinerne møter.

– Suksesshistorie

Både palestinernes statsminister Salam Fayyad og Israels viseutenriksminister Danny Ayalon var til stede, i tillegg til EUs utenrikssjef Catherine Ashton og Kvartettens utsending Tony Blair.

– Framgangen vi har sett i det palestinske området under ledelse av statsminister Salam Fayyad er en suksesshistorie og et av de meste vellykkede statsbyggingsprosjekter på flere tiår, sier Støre og berømmer både palestinerne selv, giverne og Israel for innsatsen.

Støre sier at giverlandsgruppa under møtet søndag holdt søkelyset på institusjonsbyggingen i de palestinske områdene, og at det palestinske framstøtet i FN ikke var hovedsaken.

Likevel er det klart at den positive attesten fra gruppa, en attest som både Verdensbanken, IMF og FN tidligere også har gitt, er en viktig forutsetning for at palestinerne kan be om anerkjennelse for sin stat.

Både Ashton og Blair kom til New York direkte fra hektisk diplomatisk virksomhet i Midtøsten, der de har deltatt i forsøkene på å få Abbas til å droppe framstøtet i FN, som både USA, Israel og flere EU-land er sterkt imot.

De sier det bare er gjennom forhandlinger at palestinerne kan oppnå en stat.

Abbas har imidlertid gjort det klart at det ikke er noen motsetning mellom FN-framstøtet og forhandlinger, som uansett må gjennomføres for å løse alle de vanskelige spørsmålene, og det har Støre også sagt seg enig i. (©NTB)

Israel og USA har begge motsatt seg palestinernes initiativ og argumentert for at en palestinsk stat kun kan opprettes gjennom forhandlinger.

Amerikanerne har signalisert at de vil nedlegge veto mot palestinernes forslag i FNs sikkerhetsråd. (©NTB)