VANT: Dommen i den første rettssaken etter giardiaskandalen i Bergen har falt. Saksøker Ingebjørg Høyland vant frem og har blitt tilkjent vel 800.000 kroner. Retten har i tillegg kommet til at det er en årsakssammenheng mellom giardia og ME. (Foto: TV 2)
VANT: Dommen i den første rettssaken etter giardiaskandalen i Bergen har falt. Saksøker Ingebjørg Høyland vant frem og har blitt tilkjent vel 800.000 kroner. Retten har i tillegg kommet til at det er en årsakssammenheng mellom giardia og ME. (Foto: TV 2)

ME-syke Ingebjørg vant giardiarettssak mot Bergen kommune

Ingebjørg Høyland saksøkte Bergen kommune etter at hun fikk giardia i 2004. Fredag fikk hun medhold i retten og ble tilkjent vel 800.000 kroner.

Høsten 2004 ble omkring 5000 bergensere smittet av giardia og flere hevder å ha utviklet ME som et resultat av giardia.

Den første rettssaken er nå ferdig og saksøkeren, Ingebjørg Høyland, har vunnet fram med sitt søksmål.

I dag har retten kommet fram til at det er en årsakssammenheng mellom giardia og og Ingebjørgs helsetilstand i årene etter hun ble smittet.

Glad for å bli trodd

Ingebjørg Høyland krevde 937.000 kroner av Bergen kommune i ménerstatning og dekning av økonomisk tap.

– Hun har blitt tilkjent inntektstap både tapt og fremtidig, litt i overkant av 800000, det er i samsvar med det som var kravet, Sier hennes advokat Eva Drageset, til tv2.no.

Hun forteller videre at det har vært en lang kamp og Ingebjørg er nå lettet for at hun blir trodd.

LES OGSÅ: – Det eneste jeg har gjort er å drikke vann fra Bergen kommune

– Nå er jeg bare kjempelettet og glad for å bli trodd, sier Ingebjørg til tv2.no.

Nå håper hun at hun kan inspirere andre som er i samme situasjon.

– Jeg håper at jeg kan gi mot til andre som ønsker å prøve saken sier, sier Ingebjørg.

Selv er hun ikke overrasket over utfallet av rettssaken.

– Jeg har ikke gjort noe annet galt enn å drikke vann fra Bergen kommune.

Omstridt tema

Det var høsten 2004 at skader i en kloakkledning nær drikkevannskilden Svartediket førte til at over 5000 mennesker ble smittet av parasitten giardia.

Ingebjørg ble helt arbeidsufør fra 2007, etter å ha utviklet sydommen ME. Hun mener sykdommen skyldes giardia.

LES OGSÅ: Titalls barn kan ha fått giardia-smitte i Bergen

Også her fikk hun medhold i dagens dom.

– Skadelidte har vunnet fram i forhold til årsakssammenheng, retten har kommet til at det foreligger en årsakssammenheng mellom giardia og ME, sier Drageset til tv2.no.