Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig. (Foto: Eivind A. Pettersen/)
Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig. (Foto: Eivind A. Pettersen/)

Slik sykler du riktig i trafikken

Her er reglene. Men hvem er verst, syklister eller bilister? Si din mening!

Bli medlem i Sporty og få treningsprogram og vektdagbok

Risikerer du av og til din egen og andres helse for å komme deg fortest mulig frem på sykkelen?

Dersom svaret er ja, bør du lese rådene til TV 2 Sportys sykkelekspert Atle Kvålsvoll. Slik unngår du å bli kamikaze-syklist og slipper å komme på kant med bilistene.

Har bilister rett til å bli irriterte på syklister? Si din mening i kommentarfeltet!

VINN FLOTTE PREMIER: Ukens Utfordring: Sykle to mil

Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig 2 (Foto: Eivind A. Pettersen/)
Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig 2 (Foto: Eivind A. Pettersen/)

Hva sier trafikkreglene? Se nederst i saken!

Det er en kjent sak at bilister blir irriterte, spesielt når du sykler i bilveien når det er gang- og sykkelsti rett ved siden av.

– Grunnen til at syklister likevel velger å gjøre dette, er at sykkelstier kan ha grus, glasskår, sprekker og dårlig asfalt. Men husk at gangveien blir brukt av fotgjengere, noe som kan skape farlige situasjoner når de uforvarende møter deg som kommer i stor fart på sykkel, sier Atle Kvålsvoll.

Til gjengjeld er det mange bilister som passerer altfor tett, og ikke holder den anbefalte klaringen på 1,5 meter til syklister. De er også hissige til å kjøre forbi, selv når det kommer trafikk imot og kjørefeltet er smalt.

LES OGSÅ: Slik sykler du i felt

– Hvor bør man sykle, på veien eller sykkelstien?

– Jeg anbefaler alle å sykle på sykkelstien der hvor det er mulig, ikke minst med tanke på sikkerheten. Som syklist stiller du svakt i sammenstøt med en bil. Du unngår også å skape køer og irritasjon hos bilistene. Ta hensyn i stedet for å holde på retten din, sier Kvålsvoll.

Fretex 1 (Foto: Fretex/)
Fretex 1 (Foto: Fretex/)

– Hvilket ansvar har en syklist overfor fotgjengere?

– Du må moderere farten når du sykler på gang- og sykkelsti, der det går alt fra gamle damer til små unger. Du har vikeplikt. Særlig når du tar igjen fotgjengere, som har ryggen til deg, må du være på vakt. De oppdager deg gjerne ikke, og kan bli skremt når du plutselig fyker forbi.

LES OGSÅ: Vil gi syklistene forkjørsrett

Enkelte som bedriver jobbsykling tror de kan bruke gang- og sykkelstien som autobahn, og trør for harde livet. Men den gang ei:

– Skal du sykle fort og hardt bør du legge økten til mindre veier med redusert trafikk. Gang- og sykkelsti er ikke egnet til høyintensitetsøkter. Jeg har sett mange eksempler på jobbsyklister som havner i nestenulykker, sier Atle Kvålsvoll.

Kryssende bilveier er enda en grunn til å holde lav fart.

– Vær oppmerksom på slike trafikkfeller!

LES OGSÅ: Styr unna trafikkfellene

Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig 3 (Foto: Eivind A. Pettersen/)
Atle Kvålsvoll, hvordan sykle riktig 3 (Foto: Eivind A. Pettersen/)

Her er trafikkreglene for syklister
I GANGFELT: Bilister har ikke vikeplikt for syklister som sykler over et gangfelt. Syklisten må gå av sykkelen og trille den over gangfeltet, for å få samme rettigheter som en fotgjenger. Ved passering av gående i gangfelt skal passeringen skje i gangfart.

Trafikkregler for syklister 2 (Foto: Nina Kausland/)
Trafikkregler for syklister 2 (Foto: Nina Kausland/)

SYKLING I VEIBANEN: Du skal følge de samme trafikkreglene som bilene. Syklisten har blant annet vikeplikt for trafikk fra høyre og for fotgjengere i gangfelt.

SYKLING PÅ GANG- OG SYKKELVEIER: Syklisten har vikeplikt for all biltrafikk som krysser gang- og sykkelveien. Unntaket gjelder avkjørsler tilknyttet et mindre antall boenheter. Hvis gangtrafikken er liten på gang- og sykkelveier (som vanligvis er beregnet for toveis sykkeltrafikk), bør syklisten velge å sykle der fremfor i veibanen.

SYKLING PÅ FORTAU: Fortau er primært for gående. Sykling der er tillatt ved liten gangtrafikk. Det er tillatt å sykle på fortauet når syklingen ikke er til hinder for gående. Passering av gående skal skje med god avstand og i gangfart. Når syklister kommer fra et fortau og vil inn i veibanen, har syklisten vikeplikt for andre syklister.

SYKLING I SYKKELFELT: Hvis du sykler i et sykkelfelt, som er atskilt fra veibanen med en hvit stripe, kan du kun sykle på høyre side av veibanen. Syklisten har vikeplikt fra høyre. Når du sykler rett frem i et sykkelfelt har bilistene vikeplikt for deg når de skal svinge til høyre.

Trafikkregler for syklister (Foto: Nina Kausland/)
Trafikkregler for syklister (Foto: Nina Kausland/)

SYKLING I KRYSS: Det er lov å sykle forbi bilene som befinner seg i et kryss. Men det er viktig å bli sett av bilistene. Faren er at bilistene svinger til høyre uten å se deg, eller at møtende bilister svinger til venstre.

SYKLING I RUNDKJØRING: Det finnes ingen spesielle regler for syklister som sykler inn i rundkjøringer. Det er viktig å være synlig. Unngå å ligge skjult bak kjøretøy. Vis tydelig tegn når du sykler ut av rundkjøringen.

DETTE ER FORBUDT: Å sykle på motorvei, på innkjøringen til motorveier og i enkelte tunneler.
Kilde: Trygg Trafikk

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken!