VAKSINE: En sykepleier gjør klar en dose av Pandemrix. (Foto: BULENT KILIC/AFP)
VAKSINE: En sykepleier gjør klar en dose av Pandemrix. (Foto: BULENT KILIC/AFP)

Bekrefter sammenheng mellom vaksine og narkolepsi

Barn og unge som har fått svineinfluensa-vaksinen har utviklet søvnsykdommen narkolepsi.

Det finske folkehelseinstituttet bekrefter at Pandemrix-vaksinen har ført til at flere finske barn og ungdommer har blitt rammet av den sjeldne søvnsykdommen. Innrømmelsen kommer etter at resultatet av to undersøkelser forelå i begynnelsen av september.

Undersøkes i Norge

Også norske barn kan være rammet.

– De norske tallene viser samme bilde som det våre finske kolleger går ut med. Norge deltar i en stor europeisk studie der åtte land deltar. Her vil resultatene publiseres senere i høst, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Divisjon for smittevern i Folkehelseinstituttet.

Fortsatt er det uvisst hvorfor pasientene utvikler narkolepsi av vaksinen. Det pågår flere større forskningsprosjekt for å finne sammenhengen og Nøkleby understreker at det er nødvendig med videre undersøkelser før man kan konkludere.

Tredobling

I august i fjor stanset Finland vaksineringen av barn etter at man oppdaget en unormal høy forekomst av narkolepsi blant vaksinerte barn og unge.

Det ble bekreftet seks tilfeller av narkolepsi hos barn som er vaksinert for svineinfluensa i Finland. I tillegg var det mistanke om narkolepsi i ni andre tilfeller. I normale år får to-sju barn narkolepsi i Finland.

Det førte til at EU-kommisjonen ba tilsynet om å undersøke vaksinen, men konklusjonen den gangen var at det ikke var noen sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi.

30 millioner

Narkolepsi er en nevrologisk tilstand som kjennetegnes av plutselige og ukontrollerte søvnanfall.

Pandemrix lages av legemiddelgiganten GlaxoSmithKline og er gitt til over 30 millioner europeere.