IKKE OVERRASKET: Drapsdømte Viggo Kristiansens advokater, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, gikk til sak mot kommisjonen for å få avslagene kjent ugyldig. Fredag ble kommisjonen frifunnet.   Kristiansen tar dette med fatning. Han er ikke overrasket, sier Klomsæt.
 (Foto: TV 2 montasje)
IKKE OVERRASKET: Drapsdømte Viggo Kristiansens advokater, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, gikk til sak mot kommisjonen for å få avslagene kjent ugyldig. Fredag ble kommisjonen frifunnet. Kristiansen tar dette med fatning. Han er ikke overrasket, sier Klomsæt. (Foto: TV 2 montasje)

– Vi tar saken til Strasbourg om nødvendig

Advokatene til Viggo Kristiansen nekter å gi opp til tross for tre avslag for gjenopptakelseskommisjonen som fredag ble frifunnet Kristiansens søksmål.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett i 2002 for drapene i Baneheia i mai 2000. Kristiansen hevder han er uskyldig dømt, men kommisjonen har tre ganger avvist Kristiansens begjæring om å få saken mot seg gjenopptatt.

Tok avgjørelsen med fatning

Derfor gikk hans advokater, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, til sak mot kommisjonen for å få avslaget kjent ugyldig. Fredag ble altså kommisjonen frifunnet.

– Kristiansen tar dette med fatning. Han er ikke overrasket, sier Klomsæt til tv2.no.

Skal anke

De to advokatene er lang fra gitt opp å vinne fram med Kristiansens sak.

– Vi har en måneds ankefrist, og det er allerede bestemt at dette vil vi ta saken videre til lagmannsretten, sier Klomsæt.

– Deretter vil vi gå til høyesterett om nødvendig, og hvis ikke det bærer fram, vil vi gå til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier Klomsæt.

Mangler nye bevis

Den 23 sider lange dommen heter det at det ikke har vært lovgivers intensjon å gi retten adgang til prøving av kommisjonens skjønnsutøvelse.

Retten mener heller ikke at det foreligger nye bevis som taler for gjenåpning av saken.

«Loven krever nye bevis eller omstendigheter, og det faktum at et bevis er destruert, innebærer ikke at det presenteres nye bevis som indikerer feil ved den tidligere avsagte dom», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes.