SJUKE AV SKULEN: Torstein Eknes Paulsen og Perline Kleiveland vart begge sjuke av skulen dei gjekk på. Når dei bytta skule gjekk alt betre.  (Foto: TV 2)
SJUKE AV SKULEN: Torstein Eknes Paulsen og Perline Kleiveland vart begge sjuke av skulen dei gjekk på. Når dei bytta skule gjekk alt betre. (Foto: TV 2)

Perline og Torstein vart sjuke av skulen sin

Heile seks av ti norske grunnskuler har problem med inneklima, ventilasjon eller temperatur. På Rossland skule flykta både lærarar og elevar frå den farlege skulen.

TV 2 Nyhetene har fått rektorane ved 2153 norske grunnskular til å vurdera skulebygget dei har ansvaret for.

I undersøkinga seier 1363 rektorar at dei har problem med inneklima, ventilasjon eller temperatur. Det utgjer 63 prosent av alle som har svart.

Over heile landet står det skular som treng å pussast opp.

Perline sov 19 timar i strekk

På Rossland skule utanfor Bergen er det arbeidet i gang, for inneklimaet her var så dårlig at både lærarar og elevar blei nøydt til å bytta skule, blant dei Torstein Eknes Paulsen og Perline Kleiveland.

– Eg fekk influensasymptom og vondt i hovudet, seier Eknes Paulsen.

– Hovudsakleg var det at eg var trøytt. Eg kunne sova i 19 timar i strekk, og verta vekt. Likevel var eg trøytt. Det er jo ikkje normalt, seier Kleiveland.

LES OGSÅ: Sjekk din kommune: Her er det dyrest å bo

Hovudpine, hosting og vondt i musklar var og problem ho sleit med.

Dei er ikkje i tvil om at det dårlige inneklimaet gjekk ut over læringa.

– Rett før eg flytta gjekk karakterane mine veldig ned, og eg fekk ikkje med meg noko i timane, seier Eknes Paulsen.

Læraren slutta

– Det var ikkje noko kjekt. Eg prøvde å vera så mykje på skulen som eg kunne. Fritidsaktivitetar orka eg ikkje, seier Kleiveland.

Korleis er situasjonen på din skule? Send inn bilete eller video her!

Også lærarar ved skulen fekk dei same plagene.

– Dei siste vekene eg jobba her fekk eg hovudpine til lunsj og feber når eg kom heim og vart liggande på sofaen, seier Silja Jakobsen.

SE VIDEO: Seks av ti norske grunnskular har problem med inneklimaet. Saka held fram under videovinduet.

546439

Ho valde sjølv å forlata skulen, men trur ikkje det er like lett for elevar å gjera det same.

– Om dei skal byta skule mistar dei vennene sine, det er det siste dei gjer, peikar ho på.

– Dei fleste elevane satsar heller helsa enn vennene sine, meinar ho.

Alt vart betre når dei slutta

Men både Perline og Torstein var så dårlige at dei ikkje hadde eit val. Og etter at dei bytta skule har problema løyst seg.

– No har det endra seg berre positivt. Eg gjer det bra på prøvar og klarar å konsentrera meg i timar, sluttar Eknes Paulsen.

LES OGSÅ: Tre av fire norske skoler trenger renovering

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen innrømmer at kvart tiande skulebygg ikkje er godkjent i henhold til lov om miljøretta helsevern. Men seier at situasjonen var mykje verre før.

– For fire år sidan var halvparten av skulane ikkje godkjent. Kommunane har bygd nytt eller pussa opp skular i bøtter og spann, det skal kommunane eigentleg ha ros for. Men me kan ikkje vera nøgde så lenge ein av ti skular ikkje oppfyller krava, seier ho.

Korleis er forholda på din skule? Send inn bilete eller video her!

For skuleministeren meinar at dei er i full gang med å rehabilitera alle skulebygg i heile landet.

Forventar betring dei neste fire åra

– Me ikkje berre er på veg, men me fossar fram, seier ho.

No forventar ho at norske kommunar fiksar opp i problema i løpet av dei neste fire åra.

LES OGSÅ: TV 2 flytter inn på asylmottak

Halvorsen viser til at kommunane også kan få rentefrie lån frå staten til å fiksa opp skulane sine. Dei siste ti åra er det lånt ut 22 milliardar kroner til dette formålet.

SE VIDEO: Kristin Halvorsen lovar at alle norske skulebygg skal vera fiksa på fire år

546440