I et intervju med tv2.no sier hun at hun finner begrepet like relevant nå som før den fatale dagen Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker - i protest mot det han mener er en islamsk trussel mot Norge.

– Snikislamisering illustrerer når folk ikke vil tilpasse seg reglene i Norge, og bruker krefter på å politisere religionen sin. Det finnes de som vil påvirke andre, hvor målet er undertrykke folk. Det mener jeg er like feil som jeg gjorde før 22. juli, og det er minst like viktig å ha denne debatten nå som den var før terrorhendelsene, sier Jensen til tv2.no.

– Skaper konsipratorisk stemning

Da hun ble spurt om det samme kort tid etter terrorangrepene, ville hun vente med å svare fordi landet fremdeles var i en umiddelbar sorg. Men på spørsmål om hun angret på enkeltbegreper, svarte Jensen:

– Ja, det er det sikkert. Men jeg tror ikke jeg skal utsette meg for den heksejakten. Jeg tror jeg først og fremst skal konsentrere meg om å bidra til verdigheten som en nasjon trenger for å komme gjennom denne sorgen, sa Jensen.

Begrepet snikislamifisering skapte stor debatt etter at Jensen brukte det i en tale til landsstyremøtet vinteren 2009. Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, mener Frp-lederen med denne retorikken vil fortsette å bidra til en konspiratorisk tone i debatten.

– «Snikislamisering» er et ord som forankrer seg i en konspirasjonsteori. Det er altså en oppfatning om at muslimer er i ferd med å invadere Norge uten at vi helt skjønner det og, en del av eliten har altså akseptert dette, og godtar denne «snikislamiseringen» som uttrykksform, sier han.

Kan ikke brukes som seriøse uttrykk

– «Islamofobi» er et ord som høres ut som en sykdom. Men det finnes ingenting som heter «islam-sykdommen». Derfor blir feil å bruke islamofobi som et politisk uttrykk, sier Berge.

Det er stor usikkerhet i Norge omkring ulike ordgrep og retoriske virkemidler etter terrorhendelsene 22. juli. Noen avviser begrepet islamofobi, mens andre argumenterer for at begrepet er kommet for å bli.

Les også: – Debattenes tid kommer

Terrorsiktede Anders Behring Breivik har flittig brukt slike uttrykk i sine debattinnlegg på ulike nettforum og i sitt såkalte manifest, og Berge mener derfor at disse begrepene ikke kan brukes i seriøse politiske debatter.

– Man må rett og slett gå inn i seg selv, og begynne å snakke mer kunnskapsbasert. Man må sette seg inn i hvorfor det er innvandring, og man må forstå at det er store kulturelle variasjoner, ikke bare blant muslimer og ikke-muslimer, men også blant muslimer seg imellom, sier Berge

Siv Jensen legger vekt på at hun aldri har brukt ordet «islamofobi», og tar heller ikke stilling til bruken av begrepet.

– Det er veldig uheldig at noen prøver å legge lokk på denne debatten, og vår retorikk kommer til å bære preg av den politikken Fremskrittspartiet alltid har hatt. Det gjorde den før 22. juli, og det kommer den til å gjøre etter 22. juli, sier hun.

– Hva tenker du om Berges sammenligning av ordet snikislamisering med ordet konspirasjonsteori?

– Jeg mener absolutt at de to ordene ikke er sammenlignbare, sier hun.

Les også: – Det er bare én som har ansvaret for 22. juli

Må ha kunnskap om temaet

Professor Berge viser til at det hersker store forskjeller mellom muslimer i for eksempel Pakistan og Somalia, og at man derfor ikke kan se på muslimer som en homogen gruppe.

– Redsel må behandles med kunnskap. Men har man en slik oppfatning at det er «oss» mot «dem», bruker man naturligvis slike uttrykk. Men det er en generell feil oppfatning å ha, sier han.

Siv Jensen var den første til å introdusere ordet snikislamisering i Frps retroikk, men det var likevel ikke hun som fant opp selve begrepet.

Les også: Nasjonalfølelsen blant norske muslimer har aldri vært sterkere

– Jensen hadde egentlig lagt seg ganske langt til høyre i den politiske retorikken, ettersom det før 22. juli hadde begynt å bli en veldig svart/hvitt-tenkning omkring islam. Og jeg kan tenke meg at hun angrer på at den begrepsbruken nå i etterkant av hendelsene.

Berge er fornøyd med Siv Jensens oppførsel etter 22. juli, og setter pris på at mange i Frp har nedtonet den islamkritiske retorikken. Berge legger til at politikere flest har etter 22. juli oppført seg forbilldelig, og at den politiske retorikken har lysere tider i møte.