Saken mellom kunstmalar Odd Nerdrum (67) og Skatt Øst har fått eit mellombels punktum. Nerdrum har stått tiltalt for å ha selt maleri for 14 millionar kroner i perioden 1998-2002 utan å føra inntektene opp på sjølvmeldinga.

Onsdag kom dommen i saka, og det gjekk ikkje kunstmålaren sin veg. Nerdrum vart dømd til to års fengsel, noko som var i tråd med kravet frå aktor.

– Ingen formildande omstende

Nerdrum har sjølv nekte straffeskuld. Forsvararen, advokatfullmektig Knut-Olav Bakke Hansen, sa i sin prosedyre tidlegare i august at det er dokumentert at pengane norske skattemyndigheiter krevjer skatt av, alt er betalt på Island.

– Dette kan ikkje Nerdrum straffast for, sa Bakke Hansen.

Men aktor Asbjørg Lykkja meinte at Nerdrum har gjort mykje for å skjula pengane han har tjent, og spora etter dei, og la ned påstand om to års fengsel.

Lykkja sa at det ikkje finst formildande omstende for måleren, men derimot flerie skjerpande moment i saka.

Les også: Nerdrum benekter skattejuks

Ein årelang strid

Saka gjekk i to dagar i Oslo tingrett i starten av august. Då Odd Nerdrum sjølv møtte i retten tysdag 2. august avfeide han saka som «berre tøys» og forklarte at han ikkje er noko flink med tal.

Saka har versert mellom malaren og Skatt Øst i fleire år. Det er advokatfirmaet Staff som har ført skattesaken for Odd Nerdrum.

(©NTB/TV 2)