el maaler (Foto: TV 2)
el maaler (Foto: TV 2)

Åtte av ti vil ha lik strømpris i hele landet

Strømprisen bør være lik i hele landet, mener åtte av ti spurte i en undersøkelse som Sentio har laget for Nationen.

Strømprisen bør være den samme uansett hvor du bor i Norge, mener 78 prosent av de spurte. 17 prosent vil ikke ha lik strømpris i hele landet. Motstanden mot felles pris er størst i Oslo og Akershus.

Innbyggerne i Midt-Norge er mest positive til lik strømpris, skriver Nationen.

By vs. land

Forsker Henrik Karlstrøm ved NTNU er ikke overrasket over undersøkelsens resultat. Han trekker fram forskjeller mellom by og land som forklaring på meningsforskjellene. Midt-Norge er dessuten en region hvor markedsorienterte partier ikke gjør det bra, i motsetning til høyere oppslutninger om markedsløsninger i Oslo og omegn, mener han.

Forskeren viser også til at Midt-Norge skiller seg ut fordi det er mye debatt rundt strømpriser i denne regionen, og dermed er temaet noe som opptar folk.

Fiasko og suksess

Karlstrøm mener at strømreformen både har fungert og ikke fungert.

– Dersom poenget med liberaliseringen var å gi bedre samfunnsøkonomisk effektivitet, kan man si at reformen har fungert. I dag bruker vi mindre ressurser på å produsere samme mengde strøm. Men dersom målet var at prisene skulle gå ned som følge av friere konkurranse, har ikke reformen fungert i det hele tatt, sier Karlstrøm. (©NTB)