SAKSØKER GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Viggo Kristiansen i Oslo tingrett mandag sammen med sine advokater Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt. (Foto: Trond Solvang)
SAKSØKER GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Viggo Kristiansen i Oslo tingrett mandag sammen med sine advokater Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt. (Foto: Trond Solvang)

– DNA fra to menn i Baneheia

Nye DNA-analyser i Baneheia-saken i Kristiansand konkluderer med at det var to menn på åstedet.

Det kom frem da regjeringsadvokat Kine Elisabeth Steinsvik tirsdag la frem analyseresultatet fra et laboratorium i Spania. Resultatet er det motsatte av hva drapsdømte Viggo Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt har hevdet. Ifølge regjeringsadvokaten viser en prøve kalt D24 som ble analysert i 2010 at det forelå resultat av to ulike menn. Prøver fra 2001 Den ene av mennene var Jan Helge Andersen som også tilsto ugjerningene. D