FATTIGDOM: Storbritannia ekspert Jan Erik Mustad seier opprøret vi ser i Storbritannia er eit uttrykk for ein underliggande fattigdom og ungdommar som har blitt med i kriminelle gjengar. (Foto: Trine Andersen/Scanpix)
FATTIGDOM: Storbritannia ekspert Jan Erik Mustad seier opprøret vi ser i Storbritannia er eit uttrykk for ein underliggande fattigdom og ungdommar som har blitt med i kriminelle gjengar. (Foto: Trine Andersen/Scanpix)

– Gateopprøret i London er eit uttrykk for fattigdom

– Ungdommar heilt ned i 11-12-års alderen føler at dei ikkje har moglegheiter til å leva eit verdig liv, seier Storbritannia-ekspert, Jan Erik Mustad.

Gateopprøret i London, som no har spreidd seg til andre byar i Storbritannia, er eit uttrykk for ein ungdomsgenerasjon som føler at dei ikkje får gode nok moglegheiter til å leva eit verdig liv, seier Storbritannia-ekspert og førstelektor ved studier ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad.

Mustad seier at det berre var spørsmål om tid før opptøyane i London ville koma.

Les også: Her hopper kvinnen for å berge seg fra flammene i Croydon

Ein enorm aggresjon

Politiet sitt dødelege skot mot 29 år gamle Mark Duggan, var ein utløysande faktor til det voldsamme gatebråket i London, men aggresjonen og sinnet til dei unge britane som går laus på eigedommar og angrip politiet, går mykje djupare.

– Det vi ser er kriminalitet, vandalisme, herverk og plyndring, men under overflata ligg det ein aukande grad av fattigdom. Det er det me ser uttrykk for no, seier Mustad.

– Det er ein enorm aggresjon, eit sinne som blir retta mot myndigheitene, seier Mustad.

– Denne generasjonen av ungdommar, heilt ned i 11-12 års alderen, føler dei ikkje har moglegheitene som ein skulle forventa i eit land som Storbritannia, seier Mustad.

– Mange har blitt med i kriminelle gjengar.

Fleire hundre er blitt arrestert etter dei siste dagane og nettene med bråk. Tysdag morgon opplyste politiet at tre personar var arrestert, mistenkt for drapsforsøk på ein politimann.

London-politiet førebur seg på ei ny natt med bråk, og vil setja inn 13.000 politifolk til kvelden. Det er ei dobling i høvet til politistyrkjane som var ute natt til tysdag, ifølge Sky News.

Intervju med Storbritannia-ekspert og førstelektor ved studier ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad: (Artikkelen held fram under).

538994

Har bygd seg opp over tid

Med statsministar David Cameron i spissen skal Storbritannia setja i verk tøffe kutt på fleire milliardar pund, og Storbritannia går tøffare tider i møte.

– Sjølv om regjeringa ønskjer å kutta i alle delar av samfunnet, så er det ofte dei lengst nede på den sosiale rangstien som får merka dette best, seier Mustad og legg til at sparetiltaka etterkvart vil setja inn i desse bydelane.

Innbyggjarane vil oppleva lågare arbeidsledigheitstrygd, kortare periodar med arbeidsledigheits trygd, kutt i barnetrygd og kutt i fødselspermisjon, og andre typar velferdstilbod.

– Dette vil nok dessverre gå ut over ungdommen. Det vil bli vanskeleg, seier Mustad.

Mustad seier at dersom gatebråket no roer seg, skal ein ikkje så vekk frå at det kan koma til å blussa opp att.

Mustad samanliknar også gateopprøret med tilsvarande reaksjonar då den britiske regjeringa under Margaret Thatcher tidleg på 80-talet gjennomførte kutt.