TID FOR ETTERTANKE: Generalsekreatær i Islamsk Råd Methab Asfar  mener Ramadan vil bli en tid for ro og ettertanke.  (Foto: Benjamin Bakken TV 2)
TID FOR ETTERTANKE: Generalsekreatær i Islamsk Råd Methab Asfar mener Ramadan vil bli en tid for ro og ettertanke. (Foto: Benjamin Bakken TV 2)

Islamsk råd: – Mange muslimer har blitt trakassert

Lederen for islamsk råd beskriver timene etter terrorangrepet som preget av mistanke mot og frykt for den muslimske samfunnet.

Den første uken av august markerer starten på ramadan for muslimer over hele verden. For norske muslimer vil fastemåneden i år være en tid for ro og ettertanke i kjølvannet av terrorangrepet.

– Vi føler at hele nasjonen vil faste. Da får man tid til å tenke og reflektere over det som har skjedd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Methab Asfar til TV 2.

Han forteller at det er tungt å tenke tilbake til de første timene etter terrorangrepet med mistanker og spekulasjoner.

– De første fem- seks timene var veldig vanskelige, spesielt med tanke på at mange muslimer har opplevd å bli trakassert både fysisk og verbalt, sier Asfar og legger til:

– Det er en side av det norske samfunnet jeg ikke har sett før. Jeg håper at vi nå kan samles som en nasjon. Tiden er inne.

I tiden som kommer vil vi bli vitner til flere begravelser av ulik kulturell og religiøs art. Det håper Asfar vil gi et innblikk i hvordan mennesker med ulikt livssyn håndterer sorg.

Les også: – Gud har plukket blomster

Eurabia

Massemorder Anders Behring Breivk har forklart – og skrevet i sitt manifest at han er i krig mot muslimenes inntog i Europa. Dette er en velkjent teori blant høyreekstremister på nettet som ofte kalles Eurabia.

Dette er en politisk teori som går ut på at EU i fremtiden vil alliere seg med arabiske land, og overlate makten i Europa til muslimene.

Aslak Nore, norsk journalist og forlagsredaktør har behandlet denne teorien i boken Ekstremistan.

– Konspirasjonsteoretikere har en tendens til å anta sammenhenger som nødvendigvis ikke finnes. De siste ti årene er det ikke muslimene som har hatt størst innvandring til Norge, sier Nore.

En del av teorien om Eurabia går ut på at muslimske kvinner skal føde flest mulig barn, slik at det skal bli lettere for muslimene å gripe makten i Europa.

– Hvis man ser på antall barnefødsler hos norske muslimske kvinner ser man at kvinner som nettopp har kommet til Norge føder mange barn, men så faller nivået etter hvert ned til samme nivå som norske kvinner, sier Nore.

AVVISER KONSPIRASJONER: Aslak Nore mener man bør holde fokuset vekk fra konspirasjonsteorier som Eurabia.  (Foto: TV 2)
AVVISER KONSPIRASJONER: Aslak Nore mener man bør holde fokuset vekk fra konspirasjonsteorier som Eurabia. (Foto: TV 2)

Les også: Breiviks twitter-konto er blitt hacket

Vil ikke kvele debatt

Det høyreekstreme miljøet i Norge har i stor grad diskutert og debattert på nettet og utenfor offentligheten. Nore ser både fordeler og ulemper med at høyreekstreme miljøer kommer fram i lyset i etterkant av angrepene.

– Jeg ser prinsipielle argumenter for, og praktiske mot. Det er stor forskjell på ord og våpen. De høyreekstreme bør være en del av en demografisk debatt, men på den andre siden har ikke konspirasjonsteorier som Eurabia en den av den siviliserte debatten, sier Nore.

Han mener det er viktig å fortsette å snakke om de hverdagslige utfordringene som alle i det flerkulturelle Norge møter.

– Hverdagsutfordringer må diskuteres. Har vi mindre fokus på stormannsgale konspirasjonsteorier, kan det bli mindre ubehagelig å diskutere hverdagsproblematikk, sier Nore.