– Vi må vise at vi står sammen, for samholdet og for det tragiske som skjedde på Utøya og i regjeringskvartalet, sier initiativtaker Tommy Hansen.

OVERVELDET: Initiativtaker Tommy Hansen la ved en feil ut invitasjonen på en åpen Facebook-gruppe. Dermed møtte rundt 1000 motorsyklister opp. (Foto: Torstein Wold)

– Det er mange som er rammet og som har mistet noen. Det er de vi vil ære, sa Hansen til de mange fremmøtte.

Disse ble drept på Norges mørkeste dag

Hansen, som tilhører Norsk motorcykkel union Oslo/Akershus, hadde oppfordret mc-førere på Facebook til å være med i en markering.

– Det skulle egentlig være en liten gruppe, men eventen ble lagt ut åpen og så ble oppmøtet helt overveldende. Jeg er helt rørt, sier Hansen til TV 2.

Ferden gikk i en lang kortesje fra Oslo og ut til Sundvollen, der motorsyklistene viste sin støtte med fakler og lys.

Petter Stordalen gir Utøya fem millioner kroner