Breivik kan bli siktet for forbrytelser mot menneskeheten

Anders Behring Breivik kan i så fall få 30 års fengsel.

Det var i 2008 at det nye kapitlet i straffeloven om krigsforbrytelser ble innført. Strafferammen på en slik forbrytelse er 30 års fengsel. Forbrytelser mot menneskeheten Lovkapittelet tar for seg forbrytelser mot menneskeheten, blant annet forfølgelse av en gruppe basert på politisk grunnlag.