montasjeutøya
montasjeutøya

Terror-massakren minutt for minutt

Kronologisk oversikt over hendelsesforløpet fra det øyeblikket bomben gikk av i Regjeringskvartalet.

Hendelsesforløp

Fredag 22. juli 2011 - Terrordagen

Kl. 15.13.23: Overvåkingskamera fanger opp at Anders Behring Breivik kjører bombebilen inn i Grubbegata.

Kl. 15.17.30: Iført en hjemmelaget politiuniform kommer Breivik seg uhindret avgårde fra Einar Gerhardsens plass og departementene, viftende med en pistol i høyre hånd.

Kl. 15.25.19: En bilbombe går av i Grubbegata i Regjeringskvartalet. Eksplosjonen har skjedd mellom høyblokken hvor Statsministerens kontor og Justisdepartementet holder til og R4, som huser Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Kl. 15.26: Politiet i Oslo får den første meldingen om eksplosjonen.

Kl. 15.30: Forsvarets spesialkommando (FSK) setter stab.

Kl. 15.32: Politiet loggfører at en vekter så en person løpe fra en hvit varebil før det smalt.

Kl. 15.32: Lederen av regjeringens kriseråd, Morten Ruud, blir formelt varslet av Krisestøtteenheten (KSE) om eksplosjonen.

Kl. 15.34: Leder helse- og legeenhet etablert ved VG-bygget.

Ca. kl. 15.40: E-tjenesten oppretter kontakt med PST, og kaller inn ekstra personell for å undersøke eventuelle spor fra utlandet.

Kl. 15.41: Politihelikoptermannskap ringer Oslo politidistrikt og tilbyr seg å komme på jobb.

Kl. 15.41: Justisministeren gir assisterende departementsråd fullmakt til å håndheve bistandsarbeidet med Forsvaret, siden han selv er utenbys.

Kl. 16.00: Liason mellom Forsvaret og Oslo politidistrikt etableres.

Ca. kl. 16.00: Kripos kontakter operasjonsledelsen i Oslo polidistrikt, som ønsker at det slås riksalarm om fluktbilen til Breivik. Rett i etterkant blir politidistriktene i Asker og Bærum, Romerike og Follo informert fra operasjonslederen i Oslo om bilen, samt om «person med, uniform, våpen og skuddsikker hjelm».

Kl. 16.21: Forsvarsministeren ber om at alle anmodninger fra politiet om bistand må etterkommes.

Kl. 16.22: Breivik passerer en fotoboks på E16 ved avkjøringen til Utøya.

Kl. 16.43: Kripos sender ut den første riksalarmen «Eksplosjon - mulige bomber i Oslo sentrum».

Kl. 16.45: Et Sea King-helikopter tar av fra Rygge.

Kl. 16.47: Beredskapstroppen ringer direkte til til Rygge for å sjekke muligheten for bistand fra Forsvarets Bellhelikoptere. Deretter er det fortløpende telefonkontakt mellom Beredskapstroppen og 720-skvadronen.

Kl. 16.53: Et Sea King-helikopter blir sendt avgårde fra Ørland hovedflystasjon med bombeeksperter.

Kl. 16.57: Kapteinen på MS Thorbjørn får beskjed om at en politimann ønsker skyss til Utøya.

Kl. 17.00: Politiet bekrefter at eksplosjonen i Regjeringskvartalet er en bombe.

Kl. 17.00: Vingops/stab etableres på Rygge.

Kl. 17.04: Ferja MS Thorbjørn legger fra brygga ved fastlandet med kurs for Utøya med Anders Behring Breivik om bord.

Kl. 17.08: Breivik ankommer Utøya.

Kl. 17.09: Et Sea King-helihopter lander på Voldsløkka i Oslo, parat til å frakte bombeofre til sykehus utenfor Oslo ved behov.

Kl. 17.24: AMK ved Vestre Viken helseforetak får den første meldingen om skyting.

Kl. 17:27: Melding om skyting på Utøya til Nordre Buskerud politidistrikt.

Kl. 17:28: AMK Oslo/Akershus varsles om skyting på Utøya av pårørende gjennom nødtelefon 113. Meldingen bekreftes umiddelbart av AMK Buskerud. AMK Buskerud styrer med støtte fra AMK Oslo/Akershus.

Kl. 17.29: Politiet i Oslo får den første meldingen om skytingen.

Kl. 17.30: Beredskapstroppen kjører til Utøya.

Kl. 17.38: Politiet i Nordre Buskerud ber Oslo-politiet om bistand.

Kl. 17.41: Første melding på nettsamfunnet Twitter: «Det er skyting på Utøya, lillesøsteren min er der og ringte hjem nå.»

Kl. 17.42: Første ambulansehelikopter letter.

Kl. 17.45: Politidirektoratet orienteres om at en person i politilignende uniform skyter rundt seg på Utøya.

Kl. 17.48: Ny melding på Twitter: «Det er skuddveksling på Utøya. AUFs sommerleir evakueres. Fullt kaos. Politi på vei.»

Kl. 17.52: Den første politipatruljen fra Buskerud ankommer Utstranda, ved bredden av Tyrifjorden.

Kl. 17.52: Kjetil Vevle, sentralstyremedlem i AUF, på Twitter: «Noen skyter på Utøya. Oppdater politiet!!».

Kl. 17.55: Kaia ved Utvika blir formelt klarert.

Kl. 17.57: Den første ambulansen er fremme ved Utvika.

Kl. 17.58: Hovedredningssentralen får melding om Utøya-skytingen fra AMK Oslo.

Kl. 17.59: Breivik kommer gjennom på nødtelefonen. (Kl. 18.01 er tidligere angitt som tidspunkt)

Kl. 18.00: Det første Bellhelikopteret er klar til å ta av fra Rygge, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Kl. 18.03: Politiet får bekreftet at «en egnet båt» til politiaksjon er på vei.

Kl. 18.05: Den første patruljen fra det lokale politiet ankommer kaien hvor båten til Utøya går fra.

Kl. 18.09: Beredskapstroppen Delta fra oslopolitiet er fremme og forener seg med den lokale patruljen.

Kl. 18.21: Forsvaret får anmodning fra politiet om hjelp fra Forsvarets spesialkommando (FSK).

Kl. 18.25: Mannskapene fra beredskapstroppen ankommer Utøya med båt fra kaien som ligger 3,6 kilometer unna. Underveis får den lille og overfylte båten motorstopp.

Kl. 18.26: Breiviks andre telefon til politiet.

Kl. 18.30: Ambulansepersonell står klare for å rykke inn på øya. De får beskjed om å ikke fortsette inn på øya fordi det er uklart om skytingen fortsatt pågår.

Kl. 18.30: Fotograf Frode Johansen filmer to eller tre skudd som høres fra Utøya.

Kl. 18.32-34: Gjerningsmannen anropes av politifolkene. Han overgir seg og blir lagt i håndjern. Han er tidligere ukjent for politiet, men har blitt dømt for et mindre trafikkforhold. (Politiets beredskapstropp har tidligere angitt kl. 18.27 som pågripelsestidspunkt)

Kl. 18.50: Evakueringen av pasienter starter fra kaia på Utvika, etter klarering av området av lokalt politi.

Kl. 18.55: Det første Bellhelikopteret tar av fra Rygge.

Kl. 19.00: Situasjonen er kaotisk og politiet har ikke oversikt. Politiet oppfordrer folk i Oslo til å holde seg hjemme og bruke mobilnettet så lite som mulig. Politihelikoptermannskapet beordres tilbake på jobb.

Kl. 19:20: En lege, operativ leder og en paramedic, alle fra Oslo/Akershus ankommer som det første helsepersonell på Utøya.

Kl. 19.20: Det andre Bellhelikopteret tar av fra Rygge, på vei til Utøya.

Kl. 19.30: Politiet bekrefter at syv ble drept i bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet.

Ca kl. 19.45: Forsvarets Bellhelikopter ankommer Utøya.

Kl. 20.00: Støtteerklæringene strømmer inn fra statsledere over hele verden. Utenlandsk media viser stor interesse for hendelsen.

Kl. 21.57: Bistand fra HV02, objektsikring Oslo, innvilget.

Kl. 22.00: HMKG bistandsanmodning innvilget. 700 soldater klare i 22-23-tiden, soldater på plass på objektsikring lørdag morgen.

Kl. 23.20: Politiet holder pressekonferanse og forteller at den pågrepne er en etnisk, norsk mann.

Kl 23.29: Udetonerte ekspolsiver ble funnet på Utøya.

Like før midnatt: Politiet aksjonerer mot Breiviks leilighet på Skøyen på Oslos vestkant.

Skriv din hilsen til ofrene og deres pårørende i vår kondolanseprotokoll

Lørdag 23. juli 2011 - Norge våknet opp til marerittet

Like etter midnatt: Politiet aksjonerer mot Breiviks gård på Rena i Hedmark.

Kl. 02.30: Identiteten til Anders Behring Breivik (32) blir først kjent i media. Breivik siktes for terrorisme etter § 147a i Straffeloven.

Kl. 03.30: Politiet oppjusterer antall omkomne drastisk og bekrefter at minst 80 personer er drept på Utøya.

Kl. 04.00: Kongen holder pressekonferanse og oppfordrer til samhold og støtte.

Kl 08.00: Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget holder pressekonferanse . Stoltenberg sier at Utøya, hans ungdomsparadis, fort ble forandret til et helvete under skyteepisoden.

Kl. 09.00: En sterkt preget AUF leder, Eskil Pedersen, holder pressekonferanse og forsikrer om at AUF skal tilbake på Utøya etter tragedien.

Kl 12.30: Statsminister Jens Stoltenberg lander i helikopter ved Sundvolden hotell hvor han møtte overlevende og pårørende. Kl 11.00 skulle han ha holdt sin tale på AUFs årlige sommerleir.

Kl. 15.51: Politiet oppjusterer antall døde på Utøya til 85. Totalt er 92 personer bekreftet omkommet etter bombingen i Oslo sentrum og angrepet på Utøya.

Ca. kl. 18.00: Anders Behring Breivik erkjenner ovenfor politiet å ha vært på Utøya med våpen og løsnet skudd.

Kl. 18.30: Kongen talte til folket.

Kl 20.30: Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget er på befaring i Regjeringskvartalet. Statsministeren forteller om totalskadde kontorer og uttryker avsky for hendelsene.

Ca. 20.00: Kongefamilien tenner lys utenfor Oslo domkirke. Oslo er i sorg og mange har samlet seg utenfor kirken for å vise sin respekt til de pårørende og omkomne.

Ca. 21.30: Et langt manifest og en 12 minutters video publisert av Anders Behring Breivik blir offentliggjort i media. Politiet bekrefter at de kjenner til det omfattende materialet.

Ca. 21.45: Ubåter settes inn i søket etter savnede ved Utøya.

Kl. 22.00: Geir Lippestad offentliggjøres som forsvarer til siktede Anders Behring Breivik.

Ca 23.00: Advokat Geir Lippestad sier at Anders Behring Breivik innrømmer å stå bak bomben i Oslo og skytingen på Utøya. Men han innrømmer ikke straffeskyld.

Søndag 24. juli 2011

07.00: TV 2 melder at det har vært søkt med miniubåt hele natten, men at søket så langt har vært resultatløst.

10:00: Politiet melder at 97 personer ble såret i angepene i tillegg til de drepte. Tilstanden er alvorlig for opptil ti av dem.

11:00: Minnemarkering for de omkomne i Oslo domkirke.

11.30: Bevæpnet politi aksjonerer mot en adresse i Oslo i forbindelse med terrorsaken. Det ble senere klart at personene på adressen ikke hadde noe med terrorhandlingen å gjøre.

13.30: En av de skadde etter Utøya-massakren døde på sykehus. Antall døde er totalt 93.

14.00: Det blir kjent at store deler av det rystende manifestet til Behring Breivik er ren avskrift av manifestet til Unabomberen.

Statsminister Jens Stoltenberg klemmer AUF-leder Eskil Pedersen da de møttes på Sandvolden lørdag ettermiddag. 
 (Foto: STR/Reuters)
Statsminister Jens Stoltenberg klemmer AUF-leder Eskil Pedersen da de møttes på Sandvolden lørdag ettermiddag. (Foto: STR/Reuters)

Massakren på Utøya karakteriseres som den verste massakren utført i fredstid noe sted i verden av en enkeltperson.

Disse 77 døde etter terrorangrepene 22. juli 2011

Kilder: TV 2, NTB, VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten