For tungvint: Skal Beate Stenby fra Aurskog ta kollektivtransport til jobben på Furuset i Oslo, må hun ta to busser og bruke over én time hver vei. Det vil hun ikke. (Foto: MARTIN LUNDSVOLL rb.no / ANB)
For tungvint: Skal Beate Stenby fra Aurskog ta kollektivtransport til jobben på Furuset i Oslo, må hun ta to busser og bruke over én time hver vei. Det vil hun ikke. (Foto: MARTIN LUNDSVOLL rb.no / ANB)

Bilen banker buss og tog

På nesten 20 år har man ikke lyktes å få opp kollektivandelen. Kan bety trafikkaos.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I går skrev Romerikes Blad om trafikkaoset som kan ventes på grunn av den store befolkningsveksten.

Om 20 år vil det være nesten 100.000 flere romerikinger enn i dag, ifølge prognosene.

Mørke utsikter

Ruter og fylkespolitikerne snakker varmt om kollektivløftet og har et mål om at befolkningsveksten i framtida skal tas av kollektivtrafikken.

Men hvis utviklingen fortsetter som hittil, ser det mørkt ut for det store kollektivløftet. I hvert fall om man ser på hvordan pendlerne reiser.

De som jobber i kommunene rundt Oslo, Romerike inkludert, dropper kollektivtrafikken når de skal på jobb. På nesten tjue år har man ikke klart å få flere til å kjøre kollektivt til jobben. Det viser tall fra reisevaneundersøkelsene til Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Stabilt i 17 år

I 1992 reiste 20 prosent av innbyggerne i kommunene rundt Oslo kollektivt til jobb. I 2009 var tallet 22 prosent. Også andelen som kjører bil, har holdt seg stabilt: i 1992 reiste 60 prosent med bil, mens 62 prosent tok bilen i 2009.

Resten av jobbreisene ble tatt med sykkel eller til fots.– I disse årene har man ikke satset nok på kollektivtrafikken. Man har tenkt for lite offensivt. I tillegg må vi huske på at 2009 var NSBs kriseår, sier Lars Salvesen (KrF), leder i hovedutvalget for samferdsel og miljø i Akershus.

– Viktig å nå pendlerne

Salvesen viser til at kollektivtrafikkens andel av motorisert trafikk i Akershus vokste fra 17 til 18 prosent i 2010. Disse tallene gjelder alle kollektivreiser, ikke bare jobbreisene. Salvesen mener Ruter er på vei oppover.

– Pendlerne er en viktig gruppe å nå. Og vi er på rett vei. I det siste har vi satset mer offensivt på nye busser og flere avganger. Nå kommer også det nye sonesystemet, som vil gjøre det billigere for de fleste å reise kollektivt. Vi ser at det er vanskelig å nå de etablerte bilbrukerne. Derfor satser vi mye på de unge, med blant annet billige månedskort, sier Salvesen.

Dårligst på Romerike

Ifølge reisevaneundersøkelsen til TØI fra 2007, hadde romerikingene det dårligste kollektivtilbudet blant innbyggerne i Akershus og Oslo, om man ser på antall avganger og avstanden til nærmeste holdeplass. Har man et godt kollektivtilbud, reiser man kollektivt, viser undersøkelsen. De som dropper kollektivtransport, sier de gjør det fordi det tar lang tid og er tungvint å reise kollektivt.

– Hvis det blir raskere og enklere å reise kollektivt, vil det få flere til å velge kollektivtransport. Det er det ingen tvil om, sier forsker Liva Vågane ved TØI.

Oslo har klart det

I Oslo har flere gått over til å reise kollektivt: fra 33 prosent i 1992 til 40 prosent i 2009. Og andelen som kjører bil, har gått ned fra 44 til 31 prosent. Lars Salvesen sier kollektivtilbudet på Romerike må, og skal, bli bedre.

– Spesielt på Øvre Romerike ser vi forbedringspotensial. Hvis bilen går raskere, hvorfor skal man da velge bussen? Mye av grunnen til at man har lyktes i Oslo, er at det kommer en trikk hvert femte minutt. Da trenger man ikke å se i rutetabellen engang. Et lignende tilbud trenger vi på Romerike, sier Salvesen. – Vi må få folk til å velge kollektivt. Vi klarer aldri å bygge nok veier til å møte den store trafikkøkningen. Vi har ikke noe valg. Alternativet er trafikkaos, sier han.

Les også: Befolkningsboom kan gi køer og kaos


– Slipper å tenke på å rekke bussen

– Jeg tar bilen til jobb. Det er vanskelig med bussen, sier Beate Stenby.

Hun bor i Aurskog og jobber som økonomisjef i et firma på Furuset. For henne er det uaktuelt å pendle med buss. Med bilen bruker hun rundt 35 minutter til jobb. Skal hun ta buss, må hun ifølge Trafikantens reiserute på nett bytte buss én gang, og reisen vil ta én time og ni minutter. – Og jeg må uansett kjøre bilen til busstasjonen. Men hadde jeg sluppet å bytte buss, ville jeg kanskje vurdert å ta bussen, sier Stenby.

Fleksibelt

I TØIs reisevaneundersøkelse for Oslo og Akershus fra 2007 hadde fire av fem som kjørte bil sist gang de skulle på jobb, et kollektivtilbud. Men folk velger bilen likevel: De mener kollektivtransport er tungvint og tar lang tid, og at bussene og togene går for sjelden. Mange er avhengig av bil i arbeidet, mens noen liker friheten bilen gir dem.

Stenby kjører hjemmefra ti på seks om morgenen og reiser fra jobb tidligere for å unngå rushtrafikken. – Med bilen er jeg fleksibel. Jeg slipper å tenke på at jeg må rekke bussen. Jeg har barn i barnehage, og hvis det skjer noe, kan jeg komme meg dit raskt, sier Stenby.

Bedre i sentrum

De som jobber i indre Oslo og i Oslo sentrum, har lettere for å velge kollektivt enn de som bor i ytre Oslo, som Stenby. Blant dem som bor i Akershus og jobber i ytre Oslo, reiser 30 prosent kollektivt. Mens blant dem som jobber i indre Oslo, reiser hele 60 prosent kollektivt. Grunnen er blant annet at kollektivtilbudet er bedre i indre Oslo.

– Hadde jeg jobbet i Oslo sentrum, ville jeg kanskje ha kjørt kollektivt. Dit er busstilbudet bedre, og det er vanskeligere å parkere der, sier hun.

Flere bil og motorsaker fra rb.no finner du her:


Les også: Jo - dette er en buss!