NAVkaos2
NAVkaos2

Tormod må låne penger til pappaperm etter Nav-tabbe

Nav har innrømmet at de har gjort feil – men nekter å rydde opp. I stedet har han måtte låne penger av arbeidsgiver for å være hjemme med lille Theodor.

Tormod Gusfre gledet seg til å være hjemme sammen med lille Theodor. Han var derfor tidlig ute for å spørre Nav i Porsgrunn hva han skulle gjøre for å få ut fedrekvoten sin.

– Jeg skulle levere min søknad senest før barnets mor begynte i arbeid. Det er en beskjed jeg har fått to ganger, sier Gusfre til TV 2 Nyhetene.

Men da Tormod nesten to måneder før kona skal tilbake i jobb leverer søknad om farspermisjon til Nav, får han beskjed om at han er for sent ute og at han har mistet retten til fedrekvoten.

– Da mistet jeg fargen i ansiktet og visste nesten ikke hva jeg skulle gjøre.

LES OGSÅ: Remi går på Nav-kurs – får ikke ta pappaperm

Innrømmer feil

Men Tormod ga seg ikke. Han sendte en klage som ender med at Nav i Porsgrunn innrømmer å ha feilinformert familien.

– Kontoret var i den perioden under reorganisering og saksbehandler beklager at det kan ha bitt gitt feil informasjon, forteller han.

LES OGSÅ: 37.000 flere på stønad etter Nav-reformen

Men saken stopper ikke her. Det viser seg at en beklagelse er alt Nav-kontoret i Porsgrunn kan gi. For det er nemlig Nav Forvaltning, en annen del av Nav-systemet, som må endre vedtaket. De ser vekk fra Navs egen saksbehandlerfeil og gir familien avslag.

– Vi dro opp og tar kontakt med Nav i Porsgrunn, og fikk informasjon. Informasjonen var feil, men det er likevel vi som sitter igjen med regningen, sier Gusfre.

Fylkesdirektør Terje Tønnesen i Nav forsvarer avslaget og sier at regelverket er slik at de ikke kan rette opp i egne saksbehandlerfeil.

NAVkaos6

– Det er først og fremst hvis man ikke har fulgt regelverket. Da må saken prøves videre i systemet.

Sterke reaksjoner

Det at Nav-systemet ennå ikke fungerer setter sinnene i kok, også blant stortingspolitikerne.

– Når Nav selv innrømmer at de har rota det til, så må jo de også kunne rydde opp. Sånn skal ikke skjedd. Når Nav ikke har gjort jobben sin, så må de rydde opp etterpå. Det er jo helt åpenbart, sier stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen til TV 2 Nyhetene.

Og løser ikke Nav problemet krever Røe Isaksen at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommer på banen.

LES OGSÅ: Nav-rapport slakter egen virksomhet

– Hvis ikke Nav selv rydder opp, så kommer i alle fall Høyre til å gjøre det til en politisk sak, og spørre statsråden hva hun har tenkt å gjøre, sier Isaksen.

Geir Bekkevold i Kristelig Folkeparti støtter stortingskollega Røe Isaksen.

– Jeg reagerer med forundring over at et enkeltmenneske som bare har gjort slik det lokale Nav-kontoret ga beskjed om, blir den tapende parten. Her er det jo systemet som har sviktet, sier Bekkevold, til TV 2 Nyhetene.

Uskyldig offer

Bekkevold mener Nav bare burde lagt seg flate, og betalt ut pengene med en gang.

– Gusfre er en uskyldig part i denne saken, sier han.

LES OGSÅ: Nav mangler rutiner for kontroll av jobbsøkere

Selv om Røe Isaksen mener Nav har blitt bedre,

NAVkaos4
så er det ifølge ham fortsatt mange som må slåss med systemet.

– Det er fortsatt uakseptabelt mange som ikke får tilbudene de har krav på, og som ikke som rett og slett ikke får den servicen som Nav-kontoret skal gi brukerne og borgerne i Norge.

Går videre med saken

I mellomtiden må Tormod låne penger av arbeidsgiver for å være hjemme med lille Theodor. Neste instans er nå trygderetten.

– Det var veldig snilt at de ville låne meg penger. Men det gjør jo at vi har fått mer gjeld. Derfor har jeg jobbet litt og hatt litt perm, også har jeg hatt han med meg på jobb. Permisjonstiden ble litt annerledes enn det jeg hadde håpet på. sier Gusfre til TV 2 Nyhetene.