mastfront
mastfront

Denne stølen betyr bråstopp for Hardanger-mastene

Et avslag fra Riksantikvaren skaper mer hodebry for Statnett enn sinte demonstranter.

Jonstølen i Ulvik i Hordaland er ett av de verneverdige områdene Riksantikvaren vil beskytte. (Foto: Geir J. Huneide, TV 2)
Jonstølen i Ulvik i Hordaland er ett av de verneverdige områdene Riksantikvaren vil beskytte. (Foto: Geir J. Huneide, TV 2)

Riksantikvaren nekter Statnett å legge den omstridte kraftlinjen Sima-Samnanger gjennom verneverdige to områder i Hardanger. Statnett frykter nå en ny konsesjonsrunde som tar kostbar tid.

Brevet fra Riksantikvaren som havnet i postkassen hos Statnett tidlig i juli, ser dermed ut til å skape mer hodebry enn sinte demonstranter og frustrerte grunneiere. Det er slik Statnett vurderer det.

Riksantikvaren har nylig gitt avslag på søknad om å legge deler av traseen Sima-Samnanger gjennom to viktige kulturminneområder i Kvam og Ulvik kommune.

Les også: Monstermastene blir utsatt

Firer ikke på kravet

– Er det ikke aktuelt å la Statnett få legge linjene gjennom disse områdene?

– Vi har sagt hva vi mener her. Så hvis vi da ikke kan finne en løsning i fellesskap, går saken videre til Miljøverndepartementet, fastslår fungerende riksantikvar Unni Grønn til TV 2.

Demonstrantene på plass inne på anleggsområdet. (Foto: Audun Gulbrandsen)
Demonstrantene på plass inne på anleggsområdet. (Foto: Audun Gulbrandsen)

Hun gir klart uttrykk for at Riksantikvaren ikke har tenkt å fire på kravene.

Unni Grønn ved Riksantikvaren. (Foto: TV 2)
Unni Grønn ved Riksantikvaren. (Foto: TV 2)

Statnett som fikk saken i fanget tidlig i juli, har brukt tiden frem til i dag på å forsøke og finne løsninger.

Et alternativ er at Statnett kan klage på vedtaket og satse på at Miljøverndepartementet overstyrer Riksantikvaren.

Fordyrer og forsinker

I midten av august går fristen for å klage på vedtaket ut, men det kan også være at Statnett ikke får medhold ved en klage, og da det kun er mulig å løse problemet ved å lage ny traseer.

– Nå går vi gjennom vedtaket til Riksantikvaren og ser på de foreslåtte traséjusteringene i Ulvik og Kvam. Det å påklage avgjørelsen til Riksantikvaren er en mulighet, men det er for tidlig for oss å si om det er aktuelt, sier Steinar Bygdås som er leder for Sima-Samnanger prosjektet i Statnett.

Det andre alternativet er å legge nye traseer utenom de omstridte områdene. Det betinger ny konsesjonssøknad for nye linjestrekk. Det vil høyst sannsynlig både forsinke og fordyre prosjektet.

Steinar Bygdås, leder for Sima-Samnanger prosjektet i Statnett. (Foto: TV 2)
Steinar Bygdås, leder for Sima-Samnanger prosjektet i Statnett. (Foto: TV 2)

Statnett bekrefter overfor TV 2 at man nå er i gang med å kartlegge hvor omfattende en slik prosess er.

– Vi er dialog med NVE i håp om å få svar på blant annet dette. Men det er klart at frykter at det kan ta tid dersom man må gjennom en ny prosess og en politisk runde på dette, sier Bygdås til TV 2.

Tar selvkritikk

Statnett utelukker ikke forsinkelser, men Bygdås vil ikke antyde hvor mye prosjektet kan bli forsinket fordi man vet for lite om den videre prosessen.

Ved å avklare kulturminneutfordringene i forkant, kunne Statnett unngå usikkerheten og problemene nå i ettertid.

Dette vil fordyre prosjektet og fordi selskapet muligens må lansere en ny trasé, må det kjøpes helt nye master tilpasset terrenget.

– Tar Statnett selvkritikk her?

– Vi kunne sikkert vært tidligere ute med vår søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og slikt sett da kanskje ha kommet lenger i prosessen, erkjenner Bygdås overfor TV 2.