Den aller viktigste faktoren for at barna skal få redusert stresset i barnehagen, er en god relasjon mellom barna og de ansatte. Dette kommer fram i den boka «Liten i barnehagen» av May Britt Drugli.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Den aller viktigste faktoren for at barna skal få redusert stresset i barnehagen, er en god relasjon mellom barna og de ansatte. Dette kommer fram i den boka «Liten i barnehagen» av May Britt Drugli. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Ettåringer blir utslitte av en dag i barnehage

Det er fryktelig krevende for et lite barn å være en hel dag i barnehagen, viser ny forskning.

– Nå må de emosjonelle behovene til småbarna prioriteres i barnehagesatsingen, sier forsker May Britt Drugli.

Ifølge Statistisk sentralbyrå går nesten 80 prosent av norske ettåringer i barnehage. Innføringen av rett til barnehageplass og omfattende barnehageutbygging de siste årene har ført til den raske utviklingen.

Etterlyser fokus på kvalitet

– Kvantitet har vært i fokus. Plutselig sitter vi her med masse ettåringer i store barnehager uten å ha rukket å tenke oss om, sier Drugli til «God morgen Norge».

Nå mener forskeren at politikerne må ta ansvar for å sikre kvalitativt gode barnehager som fremmer trygghet og trivsel hos de yngste barna.

Dette kan du forlange av barnehagen

Sutrete barn

May Britt Drugli har gjennomført en studie der hun har intervjuet 41 foreldre til barn som begynte i barnehage før de var ett og et halvt år samt 35 barnehageansatte.

Barna kan ikke gi fullt uttrykk for sine behov og meninger gjennom språket, og barnehagepersonalet vil ikke alltid se barnets behov.

Selv om de fleste foreldrene var fornøyde med barnets barnehage opplevde de at barnehagetilværelsen kan være i tøffeste laget for de aller minste.

Barna er tydelig sliten etter en dag i barnehagen, og det blir bare verre utover i uka. Det er sutrete barn som hentes i barnehagen av foreldre på ettermiddagen.

Inaktiv ettermiddag

Halvparten av foreldrene i undersøkelsen sier at dette får store konsekvenser for hvordan de innretter sin tid med barnet på ettermiddags- og kveldstid. Foreldrene gjør nesten ingen aktiviteter med barna etter endt barnehagedag. De prioriterer rolig tid med barn som allerede ser ut til å ha opplevd for mye i løpet av en dag.

En fjerdedel av foreldrene sier derimot at barnet ikke virker spesielt påvirket av å ha vært i barnehage, og at de gjør det de ellers ville ha gjort på kveldstid sammen med barnet.

– Et overgrep å frata barn retten til å banne

Dette er sunt for barnet ditt

Usikker, hjelpeløs og alene

– For små barn vil det å tilbringe en hel dag sammen med mange andre barn og voksne være utfordrende. Barna kan ikke gi fullt uttrykk for sine behov og meninger gjennom språket, og personalet vil ikke alltid se barnets behov, sier Drugli.

Drugli tror dette kan føre til mange enkeltepisoder der barnet føler seg alene, usikker og hjelpeløs. Barnehagedagen kan også være full av inntrykk og aktiviteter som i seg selv fører til at noen barn blir slitne eller stresset. Ifølge forskeren er det høyt tempo, høyt lydnivå og store grupper som er spesielt belastende for barna.

Dårlig samvittighet

– Jeg ønsker ikke å gi foreldre dårlig samvittighet for å plassere barna i barnehage. Slik er samfunnet nå. Spørsmålet er ikke om vi skal ha barnehager for de minste eller ikke, men hvordan vi skal sørge for at tilbudet blir godt nok for dem. Nå må spørsmålet om kvalitet komme inn i debatten, sier hun.

Store internasjonale studier har vist at gode relasjoner er den kvalitetsindikatoren som betyr mest for små barns trivsel og fungering i barnehagen.

– Dess flere barn per voksen og dess flere barn totalt på avdelingen, dess færre av personalet vil være i stand til å være sensitivt til stede i samspillet med hvert enkelt barn. Når en barnehage for eksempel strekker åpningstiden sin lengst mulig, uten at det tilsettes flere, øker sjansen for at de voksne ikke vil være i stand til å tilby små barn den relasjonskvaliteten de trenger.

– Vær fleksibel

Hva kan foreldre gjøre for at de minste barna skal få en best mulig barnehagehverdag?

– Oppstarten er viktig. Gi barnet tid til å finne seg til rette. Det er ikke sikkert de to til tre dagene som gjerne settes av til tilvenning er nok. Får barnet en vanskelig start i barnehagen kan det føre til negative reaksjoner i etterkant. For familier som har muligheten til å være fleksible kan barnet ha godt av litt kortere dager i barnehagen.

Det er ikke slik at de små barna «må» bli stresset av å være i barnehagen. May Britt Drugli viser til at barna blir mindre slitne når dagene er kortere, gruppene er mindre, aldersblandingen er mindre og dagene er roligere.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Det er ikke slik at de små barna «må» bli stresset av å være i barnehagen. May Britt Drugli viser til at barna blir mindre slitne når dagene er kortere, gruppene er mindre, aldersblandingen er mindre og dagene er roligere. (Foto: Illustrasjonsfoto)

May Britt Druglis tre tips for en enklere barnehagehverdag for de minste:

Så langt det lar seg gjøre – bruk god tid på morgenen. Gi barna en rolig og god start på dagen.

Organiser ettermiddagen på barnets premisser. Har barnet hatt en lang dag i barnehagen behøver man kanskje ikke å gjøre noen aktiviteter på kveldstid.

Vær bevisst på at summen av aktiviteter på døgnet ikke blir for voldsom. Et godt råd er å samordne med personalet i barnehagen. Hvis det skal skje mye en ettermiddag, kan kanskje barnet få en rolig dag i barnehagen – og omvendt.

Les også:

Dette kan du forlange av barnehagen

Barnehagene konkurrerer om barna

Dette er Norges beste barnehage