NYE HØYDER: Det gjøres stadig flere beslag av tollvesenet, og antallet har økt til 18300 totalbeslag hittil i år. (Foto: TV 2)
NYE HØYDER: Det gjøres stadig flere beslag av tollvesenet, og antallet har økt til 18300 totalbeslag hittil i år. (Foto: TV 2)

Rekordbeslag hos tollvesenet

Tollvesenet gjør stadig flere beslag, og hittil i år har det blant annet vært en kraftig økning i beslag av hasj, marihuana og valuta.

På Oslo Lufthavn ble det i løpet av en time i dag tatt over 300.000 kroner i valutasmugling.

Det gjøres stadig flere beslag av tollvesenet, og antallet har økt til 18300 totalbeslag hittil i år.

Ny rekord

– Når det gjelder antall beslag er dette ny rekord når vi ser på første halvår 2011, forteller tolldirektør Bjørn Røse til TV 2 Nyhetene.

Antall narkotikabeslag holder seg omtrent uendret sammenlignet med i fjor, men enkelte narkotikatyper har økt i antall beslag. Det gjelder spesielt hasj og marihuana. Tollerne har hittil i år avdekker nær 700 kg hasj og marihuana, mot 205 kilo på samme tid i fjor.

Nye smuglermetoder

– Første halvår i år har vi tatt mer enn tre ganger så mye hasj og marihuana som første halvår i fjor, så det er en veldig sterk økning, sier Røse.

Selv om det totale antall narkotikabeslag ikke er stigende, finner smuglerne stadig nye måter å frakte dopet på. 38 ganger har tollerne avdekket personer som har forsøkt å smugle ved å svelge narkotikaen.

– For noen få år siden gjorde tollvesenet bare mellom fem og ti innvendige beslag per år, og i første halvår i år har vi gjort 38. Når året er slutt tror jeg vi er oppe i kanskje 80 innvendige beslag.

Altså det at folk svelger narkotikaen, særlig heroin og kokain som er pakket og sveiset inni kapsler, så smugler de det inn i landet skjult inne i kroppen, forklarer Røse.

Økning av beslag av valuta

Også når det gjelder valuta gjør tollvesenet store beslag. I løpet av formiddagen tirsdag fant valutahundene over 400.000 kroner som ble forsøkt smuglet ut av landet.

Tollerne har funnet valuta verdt 31 millioner kroner. Det er en økning på fire millioner kroner sammenlignet med rekordåret 2010.

I år er det også slik at tollvesenet kan ta 20 prosent av beløpet i gebyr. Det betyr at dersom du blir tatt med store mengder kontanter, risikerer du å måtte betale 20 prosent a beløpet i bot hvis du ikke har deklarert det. Men det er bare så lenge tollerne ikke tror pengene stammer fra kriminell virksomhet. Mistenker de det, tar de alle pengene.

Tollvesenets beslagstall første halvår 2011:

 • Totalt 18300 beslag
 • 38 forsøk på innvendig narkotikasmugling
 • Beslag av 700 kg hasj og marihuana
 • 16.000 frø til dyrking av narkotika
 • Forsøk på smugling av 275.000 liter alkohol
 • Beslag av 210.000 liter øl.
 • Beslag av 30.000 liter brennevin
 • Beslag av 31.000 liter vin
 • 4,7 millioner sigaretter
 • Smugling av 20,5 tonn kjøttvarer
 • 31 millioner valutakroner
 • 145.000 piratvarer til anslått salgsverdi 30–40 millioner kroner