FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)
FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)

Riksadvokaten tiltaler Christoffers mor

Riksadvokaten har tatt ut tiltale for legemsfornærmelse med døden til følge mot moren til Christoffer (8) fra Vestfold.

Åtte år gamle Christoffer Kihle Gjerstad fra Sandefjord døde etter mishandling i 2005. Blant annet ble det påvist at gutten hadde omfattende hodeskader.

Guttens stefar ble i 2009 dømt til ni års fengsel av Høyesterett. Stefaren ble i Agder lagmannsrett kjent skyldig i å ha mishandlet gutten flere ganger.

Christoffer Kihle Gjerstad døde av omfattende hodeskader i februar 2005.

Medvirkningsansvar

Ifølge Riksadvokaten har Christoffers mor måttet forstå at sønnen hennes ble utsatt for omfattende mishandling.

Riksadvokaten mener morens passivitet gjør at hun har et medvirkningsansvar.

"Etter riksadvokatens vurdering er det bevismessig dekning for at ... (moren) senest 1. februar 2005, etter møte på skolen samme dag, forsto at sønnen ble utsatt for vold fra stefaren.

«Hun gjorde intet»

Som mor fikk hun dermed en plikt til å handle for om mulig å hindre nye voldshandlinger.

Hun gjorde intet, og denne passivitet etablerer, etter vårt syn, et medvirkningsansvar, heter det i beslutningen fra riksadvokaten. (TV 2©NTB)