Slike spektakulære eksplosjoner som denne fra september 1999 kan det bli færre av. (Foto: SOHO / NASA)
Slike spektakulære eksplosjoner som denne fra september 1999 kan det bli færre av. (Foto: SOHO / NASA)

Solen er i ferd med å bli svakere

Vi kan gå mot kaldere tider. Tre uavhengige forskningsrapporter viser at solen svekkes.

Solen lyser ikke like sterkt hele tiden. Aktiviteten svinger med en syklus på elleve år.