RISIKERER SPLITTELSE: Hjerte  og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. (Foto: TV 2)
RISIKERER SPLITTELSE: Hjerte og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. (Foto: TV 2)

Livreddende lege-team kan bli splittet for å spare penger

– Det er første gang jeg er blitt bedt om aktivt å senke kvaliteten på en anerkjent behandling i den vestlige verden. Og det er jo en ny opplevelse, sier overlege.

Hjerte- og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. Det nye gigantsykehuset i Oslo skal spare 500 millioner kroner. Spesialistene ved Ullevål sykehus redder rekordmange alvorlig skadde pasienter, og får internasjonal anerkjennelse for akuttbehandlingen. Ingen andre akuttmottak enn Ullevål sykehus tar imot flere kritiske skadde pasienter, og ingen andre redder så mange. Skal spare 500 millioner Traumet