RISIKERER SPLITTELSE: Hjerte  og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. (Foto: TV 2)
RISIKERER SPLITTELSE: Hjerte og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. (Foto: TV 2)

Livreddende lege-team kan bli splittet for å spare penger

– Det er første gang jeg er blitt bedt om aktivt å senke kvaliteten på en anerkjent behandling i den vestlige verden. Og det er jo en ny opplevelse, sier overlege.

Hjerte- og hjernekirurgene ved Ullevål sykehus risikerer å bli flyttet bort fra sine traumepasienter. Det nye gigantsykehuset i Oslo skal spare 500 millioner kroner.

Spesialistene ved Ullevål sykehus redder rekordmange alvorlig skadde pasienter, og får internasjonal anerkjennelse for akuttbehandlingen.

Ingen andre akuttmottak enn Ullevål sykehus tar imot flere kritiske skadde pasienter, og ingen andre redder så mange.

Skal spare 500 millioner

Traumeteamet, spesialistene som behandler de kritisk skadde pasientene blir drillet hver uke. Den systematiske treningen gjør at stadig flere overlever ved sykehuset.

– Det viktigste er samhandlingen rundt en hardt skadet pasient. Man må vite når den rette behandlingen skal settes inn, og ikke bare hva som er den rette behandlingen, sier overlege ved hjertekirurgisk avdeling på Ullevål sykehus, Johan Pillgram-Larsen til TV 2 Nyhetene.

Les også: Direktøren ved Oslo universitetssykehus trekker seg

Pillgram-Larsen har lang erfaring med traumebehandling i Norge. Han og teamet har redusert dødeligheten for alvorlig skadde, fra 19 til 12 prosent siden 2005. Det betyr at 68 ekstra liv er reddet, som følge av samtrente traumeteam.

Men nå kan spesialistene bli splittet. Det foreslås nemlig å flytte hjertekirurger og nevrokirurger til Rikshospitalet så snart som mulig, for å spare 500 millioner kroner.

Les også: Oslo universitetssykehus må kutte 500 millioner

– Vil bare bli hørt

– Man kan godt flytte miljøet til et annet sted, men da må man flytte hele miljøet. Det er første gang jeg er blitt bedt om aktivt å senke kvaliteten på en anerkjent behandling i den vestlige verden. Og det er jo en ny opplevelse, sier Pillgram-Larsen.

Den store sykehusfusjonen i Oslo medfører at avdelinger flyttes rundt i høyt tempo. Sykehusledelsen sier at denne saken ikke er endelig avgjort:

Les også: Arbeidstilsynet vil sjekke Oslo-sykehus

– Vi har jo en prosess på dette her hvor fagmiljøene kan delta. Da er det jo litt spesielt at noen ønsker å delta gjennom TV2, sier Einar Hysing, medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus.

– Hvorfor det?

– Det er vel et forsøk på å bli hørt høyere enn de ville ellers bli.

– Så du tror ikke på at det er et samlet fagmiljø som advarer mot denne løsningen?

– Nei.

Snakk om økonomi

Roger Josefsen, nevrokirurg og overlege ved Ullevål sykehus hevder forslaget om å splitte spesialistene er en særdeles dårlig idé.

– Et entydig svar er gitt av fagmiljøet på nevrokirurgisk avdeling her på Ullevål sykehus, om at det ikke er klokt å splitte opp miljøet på den måten de har foreslått. Dette er bare snakk om økonomi. Den visjonen vi engang hadde om å bli best, den er helt borte. Den er helt fjern.