I saker som handler om barn har de lovfestet rett til å uttale seg. Barnets meninger skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet.

I sju av ti barnevernsmapper finnes det likevel ikke spor av at barnevernet har snakket med barna, viste en undersøkelse fra NTNU i vår. Nå krever Høyre at systemet må begynne å lytte til barna og gi dem mulighet til å påvirke.

– Har rett til å bli hørt

– Systemet overkjører barna og ungdommene. De har rett til å bli hørt, rett til innflytelse, selv om barnevernet skal ta beslutningene, sier Linda Helleland (H), medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Flere stortingsrepresentanter har nå levert et forslag som skal debatteres i Stortinget denne uken.

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken. (Foto: TV 2)
– Vi ønsker å styrke barns innflytelse, barns medbestemmelse og sørge for at barns menneskerettigheter ikke blir brutt, sånn som vi ser er tilfelle i alt for stor grad i dag, sier Helleland.

– Barn kan klage til Fylkesmannen

Regjeringen gikk nylig ut og understreket at barn skal høres i barnevernssaker, og barne og likestillingsministeren mener det kan føre til flere riktige avgjørelser.

– Sjansen for å ta riktige beslutninger er større hvis vi hører barnet. Barnevernet gjør en stor feil hvis vi overser barnevernets egne meninger. Så langt som mulig må vi klare å legge vekt på dem, sier Lysbakken.

Hvorfor har ikke barn et klageorgan?

– Barn kan klage til Fylkesmannen. De har også adgang til å få gratis bistand i de sakene om tvang, sier Lysbakken.

Dette er langt fra godt nok, mener Helleland, derfor foreslår Høyre en lovendring.

– Når 12-åringer får beskjed om å sende et klagebrev til Fylkesmannen hvis de har noe å utsette på situasjonen, så sier det seg selv at ikke det er godt nok. Derfor foreslår Høyre en klageordning for disse barna, sier Helleland.