Siktelsen var på mer enn 200 punkter og omfattet drap, sammensvergelse med sikte på å bruke våpen for masseødeleggelse mot sivile og en rekke andre svært alvorlige forhold. Fredag ble den formelt lagt til side.

Dommer Lew Kaplan innvilget påtalemyndighetens krav om at siktelsen skulle oppheves, sa tjenestemenn i New York. Denne framgangsmåten er vanlig i USA, når en person som er siktet for kriminelle forhold dør.

Dokumentene som ble lagt fram for dommer Kaplan, omfattet blant annet en erklæring fra USAs justisdepartement om at det virkelig var bin Laden som ble drept i Abbottabad i Pakistan 1. mai. Erklæringen viser blant annet til DNA-prøver fra den avdøde.

Osama bin Laden og al-Qaida antas å stå bak en lang rekke terroraksjoner i ulike deler av verden. Mest kjent av disse er bombeaksjonene mot USAs ambassader i Tanzania og Kenya i 1998, og angrepene mot New York og Washington 11. september 2001.

(NTB)