KRITISK: Menneskerettighetsadvokat Gro Hillestad Thune mener barnevernet i bergen bryter menneskerettene når de har sendt en 13 år gammel gutt på institusjon langt vekke fra familie, venner og nærmiljø. Gutten som er avbildet er ikke den 13 år gamle gutten. (Foto: TV 2)
KRITISK: Menneskerettighetsadvokat Gro Hillestad Thune mener barnevernet i bergen bryter menneskerettene når de har sendt en 13 år gammel gutt på institusjon langt vekke fra familie, venner og nærmiljø. Gutten som er avbildet er ikke den 13 år gamle gutten. (Foto: TV 2)

Menneskerettighetsekspert:

– Barnevernet i Bergen bryter menneske- rettighetene

Ber barnevernet i Bergen om å snu i saken til gutten (13) som er sendt til en institusjon milevis fra familie og venner og skoletilbud.

TV 2 fortalte torsdag om en 13 år gammel gutt som går til søksmål mot Bergen kommune for å få omgjort barnevernets omsorgsovertakelse. Gutten er sendt til en institusjon i et annet fylke, der han verken har skoletilbud, venner eller familie i nærheten.

Les også: Gutt (13) går til sak mot barnevernet i Bergen

– Kan ikke rettferdiggjøres

Det er mange som har engasjert seg i denne saken, både helsepersonell og menneskerettighetsadvokat Gro Hillestad Thune har skrevet brev til barnevernet og bedt dem om å snu.

De har laget et opplegg som ikke møter guttens behov. De har gjort det motsatte .

– Det som jeg ser etter å ha sett på alle dokumentene, snakket med veldig mange og snakket med gutten er at det er nesten umulig å tenke seg at myndighetene vil kunne rettferdiggjøre en slik behandling som de har utsatt denne gutten for når denne i etterkant vil bli vurdert, opp mot menneskerettighetene, sier Gro Hillestad Thune.

Thune har jobbet som menneskerettighetsjurist både internasjonalt og i Norge i mer enn 25 år. Som dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har hun behandlet mange klagesaker mot barnevernet i forskjellige europeiske land.

Menneskerettighetseksperten har satt seg grundig inn i saken, og mener barnevernet har brutt menneskerettighetsloven.

– Spesielt så vil jeg peke på hans rett, under artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjon, til respekt for sitt privat – og familieliv. Enkelt sagt så betyr det at fordelene for gutten med det barnevernet har utsatt han for må være mye større enn ulempene. Altså det er en forholdsmessighetsvurdering mellom ulemper og fordeler, sier Thune.

– De ulike avveiningene er gjort

I 1999 vedtok Stortinget menneskerettighetsloven. De har bestemt at den skal gå foran andre norske lover dersom det er en kollisjon.

– Hvordan tar dere imot beskyldningene fra Gro Thune?

– Vel, når det gjelder både menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen

MENER BESLUTNINGEN ER RIKTIG: Finn Strand, kommunaldirektør for helse og inkludering i Bergen kommune (Foto: TV 2)
MENER BESLUTNINGEN ER RIKTIG: Finn Strand, kommunaldirektør for helse og inkludering i Bergen kommune (Foto: TV 2)
så er det jo noe som blir avveid i behandlingen av en slik sak. Om hva som er det beste for barnet. Vi må jo legge til grunn at når Fylkesnemnda har fattet det vedtaket som de har gjort, så er jo disse ulike avveiingene gjort, sier Finn Strand, kommunaldirektør for helse og inkludering i Bergen kommune.

Men Thune er ikke enig.

– De har laget et opplegg som ikke møter guttens behov. De har gjort det motsatte, altså de har gått inn på et spor som ikke tjener hans interesser og som de ikke har noen ordentlig begrunnelse for, sier menneskerettsjuristen.

Livet til 13-åringen ble snudd på hodet, da han ble hentet på skolen og tvangsflyttet av barnevernet til en institusjon langt hjemmefra like etter påske. I mer enn seks uker har gutten bodd i institusjonen. Han går ikke på skole, og har ingen mulighet til å møte venner og klassekamerater.

Les mer: Gutt (13) går til sak mot barnevernet i Bergen