INGEN PENGER: Den nasjonale ME studien som legene ved Haukeland universitetssykehus, Olav Melle (t.h.) og Øystein Fluge planlegger fikk ingen midler fra Forskningsrådet.  (Foto: Barbro Eikesdal/ TV 2)
INGEN PENGER: Den nasjonale ME studien som legene ved Haukeland universitetssykehus, Olav Melle (t.h.) og Øystein Fluge planlegger fikk ingen midler fra Forskningsrådet. (Foto: Barbro Eikesdal/ TV 2)

Norsk gjennombrudd kan løse ME-gåten

To kreftleger i Bergen har oppdaget en mulig behandling av ME, også kjent som kronisk utmattelsessyndrom. Medisinen gjorde to av tre ME-syke bedre. Flere ble helt friske.

For english version click here: Norwegian research breakthrough can solve CFS-mystery

Gjennombruddet, som ble offentliggjort onsdag, kan gi ME-syke verden over svar på hva den gåtefulle sykdommen er og hvordan den kan behandles. Funnene vekker internasjonal oppmerksomhet.

– Vi ser helt klare effekter. Det er håp, sier professor og avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Olav Mella, til TV 2 Nyhetene.

Møt legene Mella og Fluge på «God morgen, Norge» på TV 2 torsdag morgen sammen med ME-pasienten Elene som ble frisk av behandlingen de gav henne.

Hemmelige forsøk

TV 2 Nyhetene har fått eksklusiv tilgang til forskningsrapporten som onsdag blir publisert i det medisinske tidsskriftet PLOS one. I all hemmelighet har Mella og hans kollega, overlege Øystein Fluge, gjennomført et forsøk på 30 norske ME-pasienter.

Vi ser helt klare effekter. Det er håp.

Resultatet er oppsiktsvekkende. To av tre opplevde bedring. Flere ble helt friske.

Les også: Fakta om ME-studien som gir håp til millioner av mennesker

Gir ME-syke ny status

I tillegg til å gi nytt håp for ME-syke om å bli frisk, sørger Mella og Fluge for å gi pasientgruppen ny status. I motsetning til hva mange mener, også leger og helsepersonell, avskriver de to legene ME som en psykisk sykdom.

De to mener resultatene tyder på at ME er en fysisk sykdom.

Les også: Elene (26) ble frisk av ME

– Vi mener at ME er en autoimmun sykdom(se faktaboks til høyre i artikkelen). Kroppens immunforsvar står sentralt, sier de til TV 2 Nyhetene.

Vekker internasjonal oppmerksomhet

Oppdagelsen har allerede vekket internasjonal oppmerksomhet. På grunn av strenge krav fra internasjonale medisinske tidskrifter kunne nyheten først bli offentliggjort onsdag.

LES OGSÅ: Amerikansk professor bejubler norske forskerresultater

Men etter at Mella og Fluge la frem resultatene under et foredrag i London før sommeren, hvor tilhørerne ble gitt referatforbud, har de to nordmennene blitt kontaktet av flere utenlandske leger og forskere som satt i salen. Flere ønsker å delta i den videre forskningen.

Har du tips om ME?
Send oss en epost på tips@tv2.no eller RING/MMS/SMS til 02255

Kreftmedisin mot ME

Som de første i verden har de to Haukeland-legene nemlig funnet ut at kreftmedisinen Rituximab (se faktaboks til høyre i artikkelen) har svært god effekt på ME-syke.

Sykdommen, som ingen har visst hva skyldes eller hvordan den kan behandles, ødelegger hvert år livet til flere millioner mennesker verden over. Bare i Norge er mellom 10-15.000 mennesker rammet av ME.

Hva er ME? Les mer om ME-sykdommen og det norske forskningsprosjektet som gir håp til millioner av mennesker her

Se reportasjen fra TV 2 Nyhetene om ME-gjennombruddet her:
(artikkelen fortsetter under)

559897

Oppdaget ved en tilfeldighet

Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge ved kreftavdelingen på Haukeland sykehus har bortimot snublet over det som kan bli ett av de største gjennombruddene innen ME-forskning.

Helt overraskende for både oss og pasienten ble ME-symptomene borte etter 6–8 uker etter behandlingen.

En pasient med lymfekreft hadde også fått diagnosen ME. For å bekjempe kreften ble pasienten blant annet gitt antistoffet Rituximab. Etter en tid med behandling ble pasienten plutselig dramatisk bedre av ME-symptomene.

Se intervju med den aller første pasienten i Lørdagsmagasinet førstkommende lørdag klokken 18.40 på TV 2.

Først i verden

Gjennom en såkalt «dobbel blind studie» har legene testet ut en medisin som blant annet brukes i kreftbehandling, Rituximab, på ME-syke pasienter. Totalt var det 30 pasienter med i studien.

Studien er den første i verden av sitt slag.

Les også: Amerikansk professor bejubler norske forskerresultater

KAN VÆRE PÅ SPORET AV EN KUR ME: Overlege kreftavdelingen på Haukeland sykehus, Øystein Fluge (bildet) og hans kollega, professor og avdelingsoverlege, Olav Mella, kan være nært å finne en kur for ME/ Kronisk utmattelsessyndrom.  (Foto: TV 2)
KAN VÆRE PÅ SPORET AV EN KUR ME: Overlege kreftavdelingen på Haukeland sykehus, Øystein Fluge (bildet) og hans kollega, professor og avdelingsoverlege, Olav Mella, kan være nært å finne en kur for ME/ Kronisk utmattelsessyndrom. (Foto: TV 2)

Halvparten av disse fikk saltvann, mens den andre halvparten fikk Rituximab. Ingen visste hvem som fikk hva. Selv ikke legene eller sykepleierne visste forskjellen.

– Oppdelingen ble gjort gjennom en loddtrekning på apoteket og posene med salvannet eller Rituximaben ble pakket inn i to lag med røde poser. Dette var så ingen skulle kunne se hvem som fikk hva, sier overlege Fluge.

Oppsiktsvekkende resultater

Av dem som fikk medisinen Rituximab opplevde ti av 15 en betydelig effekt. Ni av disse ti hadde det forskerne karakteriserer som en kraftig bedring. Det tok mellom fire til sju måneder før effekten satte inn, men når den først begynte gikk det svært raskt. Blant dem som merket markant bedring finner vi Anne Tveiterås og Elene Nedrelid som begge betegner seg som friske.

Blant de 15 som fikk narremedisin er det bare to som har hatt en målbar bedring, hvorav kun én har opplevd kraftig bedring.

I medisinsk sammenheng regnes dette som et svært godt resultat.

Når vi har kreftpasienter som er så dårlige som det mange av disse pasientene er, så har de kort forventet levetid igjen. Det sier noe om hvor dårlig livskvaliteten til mange er.

Hos de pasientene som hadde effekt var forvandlingen enorm. De fikk en dramatisk bedring av symptomene. For noen forsvant de helt.

Forsøket viste imidlertid at virkningen varierer i tid. De fleste har fått tilbakefall, men legene prøver nå med såkalte vedlikeholdsbehandlinger. Også dette ser ut til å gi effekt.

Les også:Anne var sykemeldt med ME i fire år – så gjorde sjefen henne frisk

Les også: Elene (26) ble frisk av ME

Kan forandre liv

Det å gi ME-syke kreftmedisin kan av noen bli oppfattet som uansvarlig. Men Mella og Fluge påpeker at ME-pasienter i mange tilfeller er så dårlige at de er lenket til sengen eller sofaen store deler av dagen.

GIR HÅP: Professor Olav Mella ved Haukeland universitetssykehus, sier at de ser helt klare effekter av behandlingen og han er overbevist om de vil finne en kur.  (Foto: TV 2)
GIR HÅP: Professor Olav Mella ved Haukeland universitetssykehus, sier at de ser helt klare effekter av behandlingen og han er overbevist om de vil finne en kur. (Foto: TV 2)

– Når vi har kreftpasienter som er så dårlige som det mange av disse pasientene er, så har de kort forventet levetid igjen. Det sier noe om hvor dårlig livskvaliteten til mange er, sier Fluge.

Mella er også overbevist om at dette kan ha stor betydning på flere områder.

Les også: – Det eneste jeg har gjort er å drikke vann fra Bergen kommune

– Når vi vet at kronisk utmattelsessyndrom i USA er årsak til et tap på rundt ni milliarder dollar årlig [i tapt arbeidsinnsats, red.anm.], så sier det noe om at det er kolossale kostnader involvert. I tillegg kommer alle utgiftene pasientene får. Kanskje enda viktigere er det at livskvaliteten til pasienter verden over kan komme til å bli en helt annen.

Får tilbud om psykolog

Per i dag finnes det ingen test for å stille ME-diagnosen. Kronisk utmattelsessyndrom er en såkalt utelukkelsesdiagnose. Dersom en pasient med typiske symptomer tester negativt på andre lignende sykdommer, og ingen av disse gir utslag, ender mange opp med en ME-diagnose.

I praksis finnes det i dag ingen kur eller behandling for ME-syke i det offentlige helsevesenet. Personer som får diagnosen ME blir i dag tilbudt psykologhjelp samt et mestringskurs for å lære seg å leve med sykdommen.

En rekke private klinikker og personer tilbyr imidlertid alternativ behandling, men ingen har så langt kunnet dokumentere at deres tilbud, som ofte koster titusenvis av kroner, har en effekt.

Tror de vet hva ME skyldes

Det har vært en rekke teorier om hva ME skyldes, uten at forskermiljøet har kommet til enighet. Kjernen i konflikten er hvorvidt ME skyldes psykiske eller fysiske årsaker. I Norge har den psykiske forklaringen i stor grad preget debatten og vært fremtredende i helsevesenets møte med ME-syke.

En undersøkelse utført av SINTEF i år viser at 52 prosent av norsk helsepersonell tror ME er en psykisk sykdom eller en konstruert diagnose.

De siste årene har flere teorier om at ME er en fysisk sykdom fått større gjennomslagskraft. Nå ser det ut som de norske forskerne har tatt et stort steg i å bekrefte denne retningen.

Etter å ha sett virkningen Rituximab gav flertallet av pasientene som deltok i studien, er deres teori at ME er en autoimmun sykdom (se faktaboks til høyre i artikkelen).

Enkelt sagt betyr det at kroppens eget immunforsvar angriper kroppens egne celler.

Flere forskere har tidligere antydet at ME, som internasjonalt kalles Chronic Fatigue Syndrom (CFS), kan være en autoimmun sykdom. Etter forsøket med Rituximab i Bergen foreligger for første gang en studie som bygger oppunder denne teorien.

Se grafikk om hvordan Mella og Fluge mener ME fungerer og hvordan Rituximab påvirker B-cellene:
(artikkelen fortsetter under)

– Dette viser at immunapparatet står sentralt. Men vi har ikke funnet angrepspunktet som sykdommen har i pasienten. Det at pasienten har effekt, kan hjelpe oss. Men det må også gjøres ganske mye laboratoriearbeid, sier professor Mella.

Immunapparatet står sentralt.

Det er nok mange som vil lese dette og tenke hvordan kan jeg eller noen jeg kjenner få denne behandlingen. Hva kan de gjøre?

– De må vente. Det må først gjøres større studier. Vi ser helt klare effekter, det er håp. Vi skal finne en behandling, men det kan enda gå år før dette kan tilbys til alle pasienter med denne sykdommen, sier Mella.

Mella og Fluge tror derimot at dette er første skrittet på veien mot å finne en kur for disse pasientene og kanskje også å stille diagnosen riktig.

Les også: Vil finne verdens første ME-test

Les også: Kavlifondet gir penger til ME-forskning