Arne Treholt, her avbildet under soningen i Ila landsfengsel, fikk ikke straffesaken sin gjenopptatt. Hans forsvarer Harald Stabell (innfelt) reagerer kraftig på utredningen fra Gjenopptakelseskommisjonen, (Foto: TV 2)
Arne Treholt, her avbildet under soningen i Ila landsfengsel, fikk ikke straffesaken sin gjenopptatt. Hans forsvarer Harald Stabell (innfelt) reagerer kraftig på utredningen fra Gjenopptakelseskommisjonen, (Foto: TV 2)

Treholts advokat mener kommisjonen ikke fulgte loven

• Ikke godt nok, tordner Treholts forsvarer Harald Stabell om gjenopptakelseskommisjonens arbeid.
• Prestisje viktigere enn rettssikkerhet, mener forfatteren av boka «Forfalskningen».

Spiondømte Arne Treholt fikk torsdag nei til gjenopptakelse av straffesaken mot seg for fjerde gang.

Arne Treholt på cella i Ila landsfengsel 15. oktober 1985. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)
Arne Treholt på cella i Ila landsfengsel 15. oktober 1985. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)

– Det må være ganske åpenbart at kommisjonen her ikke tilfredsstiller straffeprosesslovens krav og plikt om å få saken best mulig opplyst, sier Treholts advokat Harald Stabell til TV 2.

TREHOLT TIL TV 2: – Har fratatt meg siste rest av tillit til norsk rettsvesen

Det mest sentrale i denne behandlingen av saken har vært er teipbiten på Treholts attachékoffert.

Denne var også synlig på bildene av pengebeviset. Disse restene er imidlertid ikke synlig på bildet tatt rett før arrestasjonen av Treholt på Fornebu i januar 1984. Kommisjonen mener at bildet ikke kan si noe om dette, siden kofferten er vendt bort fra fotografen på Fornebu-bildet.

Brukes av Scotland Yard

– Her er det fire sakkyndige rapporter, og kommisjonen velger da helt klart å desavuere våre partsoppnevnte sakkyndige med meget høy kompetanse, som blir brukt av den britiske påtalemyndighet, sier Stabell.

De danske og svenske politiinstituttene som også har vurdert bevisene har kommet til en annen konklusjon enn de britiske. Gjenopptakelseskommisjonen har valgt å vektlegge rapportene fra nabolandene.

– De begrunner dette med å legge vekt på at disse er oppnevnt av kommisjonen og har fått et åpent mandat, mens de britiske er partsoppnevnte og at kommisjonen ikke har tillit til disse vurderingene, sier Stabell.

Han synes derfor det er underlig at det ble avslått å holde en åpen høring med alle de fire sakkyndige til stede sammen.

Geir Selvik Malthe-Sørensen. (Foto: TV 2)
Geir Selvik Malthe-Sørensen. (Foto: TV 2)

– Kommisjonen har ikke vært interessert i å vite hva våre sakkyndige hadde å si om det mest sentrale punktet i saken, sier Stabell.

– Prestisje

– Det hele bærer helt klart preg av at de ikke har hatt noe ønske om å gjenoppta saken. Jeg synes de setter prestisjen til systemet langt høyere enn rettssikkerheten. Det forteller denne avgjørelsen alt om, sier Geir Selvik Malthe-Sørensen, forfatteren av boken «Forfalskningen».

Det var der anklagene om juks med det såkalte pengebeviset ble fremsatt i fjor høst. Dette var opptakten til at Gjenopptakelseskommisjonen skulle gå med på å gjøre en fjerde vurderingen av saken mot spiondømte Arne Treholt.

Kommisjonen har imidlertid ikke festet lit til opplysningene som fremkom i boka.

– Jeg står ved hvert ord i den boka, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre, sier Malthe-Sørensen.