ULOVLIG: EOS utvalget som Stortinget har nedsatt for å holde kontroll med de hemmelige tjenestene, fastslår at det ikke fantes lovhjemmel for POTs overvåking av Arne Treholt. (Foto: Meek, Tore/SCANPIX)
ULOVLIG: EOS utvalget som Stortinget har nedsatt for å holde kontroll med de hemmelige tjenestene, fastslår at det ikke fantes lovhjemmel for POTs overvåking av Arne Treholt. (Foto: Meek, Tore/SCANPIX)

Treholt-saken blir ikke gjenopptatt

Fjerde nei fra enstemmig gjenopptakelseskommisjon.

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, Helen Sæter. (Foto: TV 2)
Leder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, Helen Sæter. (Foto: TV 2)

Spiondømte Arne Treholt får som ventet ikke gjenopptatt saken sin. Det har Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker besluttet.

– Vi har ikke funnet holdepunkter for at det er forfalsket bevis og avgitt falske vitneavhør, og har bestemt oss for å avslå begjæringen, sier kommisjonens leder, Helen Sæter.

TREHOLT TIL TV 2: – Siste ord i denne saken er ikke sagt

Kommisjonen skal ha vært enig om innholdet av konklusjonen, hevder Sæter.

– Det har vært diskusjoner underveis, men avgjørelsen er enstemmig, sier hun.

Treholt sier etter kunngjøringen til TV 2 at denne avgjørelsen fratar ham den siste rest av tillit til det norske rettsvesenet.

– At en domfelt da får avgjørelsen mot ikke blir fornøyd, er slik det er, sier Sæter.

– Grundig

Dette er fjerde gang Treholt får kravet sitt om gjenopptakelse avslått, sist gang i desember 2008.

Kommisjonen har denne gangen begrenset seg til å gjennomgå påstandene som ble satt frem i fjor om bevisfusk. Seter mener granskingen har vært grundig nok:

– Vi har gjennomført 31 avhør av 29 vitner. Vi har innhentet tre sakkyndige vurdering av fotomaterialet. Vi har også gjennomgått PSTs saksdokumenter, sier Sæter.

Av de avhørte POT- og PST-ansatte, både nåværende og tidligere, er det bare én som har støttet påstanden om bevisjuks.

Treholt hadde ikke de helt store forventningene på forhånd om at det ville gå hans vei.

– Ut ifra den måten kommisjonen har behandlet denne saken på i siste runden så har jeg ingen store forventninger til dette, sa Arne Treholt på telefon fra Kypros til TV 2 Nyhetskanalen torsdag morgen.

Arne Treholt på cella i Ila landsfengsel 15. oktober 1985. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)
Arne Treholt på cella i Ila landsfengsel 15. oktober 1985. (Foto: Thorberg, Erik/SCANPIX)

Hevdet bevis var falskt

Det ble blåst nytt liv i Treholt-saken da boken «Forfalskningen» av Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil Mæland kom i fjor høst. Der hevdes det at det såkalte pengebeviset i Treholt-saken er falskt.

Teiprester ved siden av et epleklistremerke som i dag er synlig på Treholts attachékoffert, var også synlig på bildene av pengebeviset. Disse restene er imidlertid ikke synlig på bildet tatt rett før arrestasjonen av Treholt på Fornebu i januar 1984. Kommisjonen mener at bildet ikke kan si noe om dette, siden kofferten er vendt bort fra fotografen på Fornebu-bildet.

Det har også blitt hevdet at pengebevisbildene måtte være falskt fordi det er parkett på disse bildene. Treholt har hevdet at det først senere ble lagt parkett i leiligheten.

Kommisjonen mener imidlertid at utskrifter av telefonavlytting viser at det må ha vært parkett på det tidspunktet.

Oppbevarte bilder selv

TV 2 kunne senere avsløre at en av spanerne i saken oppbevarte bildebevis i en personlig safe og at POT overvåket Treholts leilighet 24 timer i døgnet.

Treholt mener likevel at utgangspunktet ikke var godt nok fordi de første avhørene kommisjonen gjennomførte etter hans syn var partiske:

– De var fiendtlige overfor de vitnene advokat Harald Stabell og jeg brakte fram. Det er også påfallende at kommisjonen sa nei til vårt krav om å holde offentlig høring hvor også media kunne blitt fullt orientert om innholdet i de sentrale tekniske undersøkelsene som ble foretatt, sier Treholt på telefon fra Kypros.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fra rettssaken mot Arne Treholt i Borgarting lagmannsrett i 1985. (Foto: PST/SCANPIX)
Fra rettssaken mot Arne Treholt i Borgarting lagmannsrett i 1985. (Foto: PST/SCANPIX)

– Maktarroganse

Tidligere i uken ble også de siste sidene som har vært hemmeligholdt fra Treholt-dommen offentliggjort. Der gjøres det rede for opplysninger som norsk overvåkingspoliti mottok om at en norsk embetsmann kunne være spion for KGB.

Så sent som onsdag kveld kom meldingene om at kommisjonen nå ville treffe en beslutning. Det fikk Treholt og hans advokat, Harald Stabell til å tenne på alle plugger. Treholt befinner seg nemlig på Kypros, uten mulighet til å klare å rekke frem til Norge.

– Jeg synes dette smaker av maktarroganse og prestisje. Jeg er tross alt part i denne saken, sier Treholt til TV 2.

Denne måneden er det 26 år siden Eidsivating lagmannsrett dømte tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet og Ap-politiker Arne Treholt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Han satt bare fengslet i åtte år og fem måneder, frem til 3. juli 1992, da han av helsemessige årsaker ble benådet. Etter dette har han livnært seg som forretningsmann med base på Kypros og i Moskva.

Håper på endelig punktum

Justisminister Knut Storberget (Ap) uttaler i en pressemelding at han tar gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning.

– Jeg håper dette kan bidra til å sette et endelig punktum for denne saken. Nå er dommen tilgjengelig for alle. Jeg har selv lest den i sin helhet. Det var en nyttig erfaring, sier Storberget.