SKADET: Bildet viser at en ombufring har skjedd mellom vogn en og to. Glideplaten på buffer mangler.  (Foto: Havarikommisjonen)
SKADET: Bildet viser at en ombufring har skjedd mellom vogn en og to. Glideplaten på buffer mangler. (Foto: Havarikommisjonen)

Tog kjørte for fort - sporet av i Kristiansand

Vogner og skinner ble skadet da nattoget fra Oslo sporet av ved innkjøringen til Kristiansand stasjon i april 2010.

Ulykken skjedde grytidlig om morgenen 26. april 2010. Idet toget kjørte inn mot Kristiansand stasjon, sporet togets to fremste vogner av i sporvekselområdet vest for stasjonen.

Les også: Kristiansand stasjon åpnet igjen

Materielle skader

Ingen personer ble skadd i ulykken, men det oppsto skader på de tre fremste vognene. Det ble også skader på skinnegangen og i to doble kryssporveksler.

Havarikommisjonen la tirsdag frem sin rapport om hendelsen. Årsaken til avsporingen var summen av flere uheldige faktorer, fastslår kommisjonen.

  • Dårlig geometri i sporet kan ha skapt uheldige bevegelser i toget som bidro til hendelsen.
  • Togets fart var for høy. Det holdt cirka 25 kilometer i timen da avsporingen skjedde. Fartsgrensen på stedet er 20 kilometer i timen.
  • Trolig ble bare lokomotivets elektriske nettbrems brukt under innkjøringen til stasjonen. Vognenes bremser blir da ikke brukt, og det blir et stort trykk fra vognene mot lokomotivet.
  • Toget var lengre og dermed tyngre enn normalt. Ulykken skjedde mens det var restriksjoner i flytrafikken på grunn av vulkanutbruddet på Island, og nattoget fraktet tre tomme vogner som skulle settes inn på dagtoget fra Stavanger. Det var to av de tomme vognene som sporet av.
  • Ulykken skjedde i en nedoverbakke. Det bidrar til å øke trykket fra vognene mot lokomotivet.

Nettbremsen på El 18-lokomotivet som ble benyttet, er svært kraftig. Tidligere var det forbud mot å bruke nettbrems ved kjøring av El 18 når det trakk vogner av den typen som sporet av fordi det skadet vognene.

EL 18: Det var et lokomotiv av denne typen som var involvert i ulykken. Bildet er tatt på Bergensbanen i Hallingdal. (Foto: Njål Svingheim)

Etter at bufferne på vognene ble skiftet ut i 2006, ble forbudet opphevet. Normalt er det alltid denne bremsen som benyttes på tog som trekkes av El 18-lokomotiver.

Det er imidlertid ikke tillatt å bruke kun denne bremsen inn mot og over sporveksler.

Ønsker klarere regler

Havarikommisjonen mener at avsporingen skjedde som følge av en ombufring mellom vogn en og to.

En ombufring innebærer at bufferne mellom to vogner mister kontakten med hverandre. Det kan påvirke stabiliteten i toget slik at man får en vridning, og en vogn kan trekke en annen vogn av sporet.

Det var det bakre hjulsettet i den første vognene som sporet av. Denne trakk med seg det fremste hjulsettet i den andre vognen.

Havarikommisjonen anmoder jernbanevirksomhetene om å gjøre en gjennomgang av hvilke tilfeller det er uheldig å bruke lokomotivets nettbrems.

KRONGLETE: Mange kryss, svinger og en helling gjør innkjøringen til Kristiansand stasjon vanskelig, fastslår Havarikommisjonen. (Foto: Havarikommisjonen)