Det japanske tilsynsorganet for atomsikkerhet (NISA) sier nå at anslagsvis 770.000 terabecquerel slapp ut i atmosfæren i løpet av den første uken etter at Fukushima Daiichi-anlegget ble ødelagt som følge av jordskjelvet og tsunamien 11. mars.

Tidligere anslag var på om lag 370.000 terabecquerel.

De nye tallene ble lagt fram tirsdag i forbindelse med at et uavhengig panel starter sin gjennomgang av den verste atomkatastrofen verden har sett siden Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden.

Leder for panelet, Yotaro Hatamura, sier det var en «feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert». (©NTB)

Farlig redningsarbeid: Japans «Samurai-krigere» i Fukushima