Eier og styreleder Trond Emblem (øverst t.v.), daglig leder Jostein Berland (øverst t.h) og kjemikonsulent Karl Jan Erstad.
 (Foto: TV 2)
Eier og styreleder Trond Emblem (øverst t.v.), daglig leder Jostein Berland (øverst t.h) og kjemikonsulent Karl Jan Erstad. (Foto: TV 2)

Fengsel for Vest Tank-leder

Den tidligere daglige lederen i Vest Tank, Jostein Berland, ble dømt til fengsel etter eksplosjonsulykken på tankanlegget i Sløvåg.

Straffen for Berland etter ankesaken i Gulating lagmannsrett ble kunngjort tirsdag.

I Bergen tingrett ble 61-åringen dømt til fengsel i halvannet år. Han anket, men lagmannsretten har opprettholdt dommen. Rådgiver Karl-Jan Erstad, som i tingretten ble dømt til betinget fengsel i 45 dager, ble frifunnet av lagmannsretten.

Den tredje tiltalte, tidligere eier og styreleder Trond Emblem, ble syk under den sju uker lange rettssaken. Han ble også dømt til halvannet års fengsel i tingretten. Hans ankesak kommer opp senere.

Les også: Halvannet års fengsel for Vest Tank-topper

Tidligere har selskapet, som i dag heter Alexela Sløvåg, vedtatt en bot på to millioner kroner.

Eksplosjon og utslipp

De tre ble tiltalt for miljøkriminalitet etter at to tanker i 2007 eksploderte på selskapets anlegg i Gulen. Eksplosjonen satte folk i nærheten i livsfare, i tillegg til at eksplosjonen medførte helseskadelige utslipp som førte til helseplager for mennesker i nærheten.

Bærland ble dømt etter alle tiltalepunktene, som var flere brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

– Profitt foran ansvar

Under straffutmålingen uttaler lagmannsretten blant annet:

– I denne saken tilsier allmenne hensyn en streng reaksjon. Den gjelder ulovlig og uforsvarlig drift av et anlegg med stort potensial for alvorlig forurensing og fare for liv og helse for arbeidstakere og folk i nabolaget. Etter lagmannsrettens syn prioriterte daglig leder omsynet til å utvikle driften i Vest Tank AS, for å kunne få til gode økonomiske resultat, fremfor hensynet til forsvarlig drift ved anlegget i Sløvåg, heter det i dommen.