erik_schjenken_red
erik_schjenken_red

Dagbladet ærekrenket ambulansearbeider

Avisen tapte injuriesøksmålet som Erik Schjenken anla etter omtalen av Ali Farah-episoden i Sofienbergparken.

Ambulansearbeider Erik Schjenken gikk til søksmål mot Dagbladet høsten 2010. Han krevde 1,5 millioner kroner i oppreisning, og mente han hadde vært utsatt for en tilnærmet hetskampanje i avisen. Rasismekritikk Voldssaken i Sofienbergparken, der Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet, var en av de mest omtalte sakene i norske medier i 2007. Ambulansearbeiderne, én av dem var Erik Schjenken, ble kritisert for å ikke ta med seg Ali F