erik_schjenken_red
erik_schjenken_red

Dagbladet ærekrenket ambulansearbeider

Avisen tapte injuriesøksmålet som Erik Schjenken anla etter omtalen av Ali Farah-episoden i Sofienbergparken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ambulansearbeider Erik Schjenken gikk til søksmål mot Dagbladet høsten 2010. Han krevde 1,5 millioner kroner i oppreisning, og mente han hadde vært utsatt for en tilnærmet hetskampanje i avisen.

Rasismekritikk

Voldssaken i Sofienbergparken, der Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet, var en av de mest omtalte sakene i norske medier i 2007. Ambulansearbeiderne, én av dem var Erik Schjenken, ble kritisert for å ikke ta med seg Ali Farah i ambulansen.

Mediene refererte flere profilerte politikere og samfunnskommentatorer som mente det lå rasistiske motiver til grunn, da ambulansearbeiderne lot være å ta med seg Farah. De besluttet at politiet skulle kjøre mannen til legevakt, men da politibilen lot vente på seg bestilte Farahs venner drosje som kjørte ham til legevakten.

Bakgrunn: Hør opptakene fra AMK-sentralen

En million pluss saksomkostninger

Oslo tingrett avsa sin dom i saken tirsdag. Schjenken får en million kroner i oppreisning fra Dagbladet, som også må betale saksomkostningene på like over en million kroner.

Tingrettsdommer Thorleif Waaler påpeker at pressens oppgave er å informere, avdekke kritikkverdige forhold, og også selv å ta standpunkt i ulike saker.

– I en sak som denne er det imidlertid helt klart at pressen må ta hensyn til at det fantes en annen svak part i bildet, nemlig de to ambulansemennene, som på grunn av sin taushetsplikt ikke hadde mulighet til å forsvare seg, heter det i dommen.

– Ikke innenfor ytringsfriheten

Tingretten har vurdert om Dagbladet hadde tilstrekkelig dekning for sine kritiske ytringer mot ambulansemennene. Retten kom til at de ikke hadde slik dekning, og at det ikke var foretatt en grundig nok undersøkelse av saken, blant annet av vitnene på stedet.

Sentralt i saken var om avisen var innenfor ytringsfriheten.

Etter rettens oppfatning utviste ikke Dagbladet tilstrekkelig aktsomhet ved sin journalistikk. Dommen konkluderer med at Dagbladet fremsatte en lang rekke rettsstridige ærekrenkende uttalelser, som ikke er beskyttet av den alminnelige ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.

Dagbladet avviser ærekrenkelser

Dagbladet forsvarte seg i retten med at voldsepisoden og den påfølgende mediedekningen reiste en viktig debatt om institusjonell rasisme. Avisen avviser at den har fremmet noen rettsstridige ærekrenkelser mot Erik Schjenken, og at den drev en hetskampanje mot ham. Avisen påpeker at ambulansemannens identitet ikke ble kjent før han selv sto frem i Aftenposten.

Overfor sin egen nettredaksjon sier Dagbladets sjefredaktør Lars Helle at dommen kan bli anket. Han reagerer kraftig på premissene i dommen.

– Jeg reagerer på at de i hovedsak har tatt utgangspunkt i kommentarartiklene, og ser nærmest blindt vekk fra at kommentarer må være frie i et samfunn med ytringsfrihet, sier Helle til Dagbladet.no.

Under rettssaken påpekte Dagbladet at Farah-saken opplevde bred mediedekning og at flere fremtredende politikere, regjeringsmedlemmer, fagfolk og medieaktører deltok i debatten som oppsto etter episoden i parken.

Toneangivende i dekningen

Schjenken gjorde det på sin side gjeldende at «blant annet Dagbladets uriktige faktafremstillinger ledet til at en rekke statsråder, politikere og myndighetspersoner gikk ut i avisene med sterke fordømmelser mot ambulansesjåførene».

I domspapirene understreker Oslo tingrett at Dagbladet ble toneangivende i dekningen av Farah-saken. Retten støtter Schjenken i at blant annet Dagbladets karakteristikker farget politikernes kommentarer.

– Etter rettens syn var de sterke karakteristikkene som fremkom om ambulansemennene i blant annet Dagbladet med på å prege mange av uttalelsene fra politikerne, heter det i dommen.