Optimismen er størst blant de yngste, og blant folk i Østfold, Rogaland og Finnmark. Størst pessimisme er det blant folk i Buskerud og Nordland, viser en undersøkelse Synovate har gjennomført for Gjensidige Bank.

Optimismen avtar med alderen. I gruppen over 60 år forventer 16 prosent at privatøkonomien blir bedre i året som kommer, blant de yngste er tallet 54 prosent.

Les også: Renten opp 0,25 prosentpoeng: – Dagens rentehopp bør være et varsko

Les også: Første renteøkning på ett år, renten heves til 2,25 prosent

– Naturlig at unge er optimistiske

Informasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige Bank mener det er naturlig at de fleste optimistene fins i den yngste gruppen.

ØKT KJØPEKRAFT: Folk flest vil fortsatt oppleve økt kjøpekraft, sier Christian Haraldsen i Gjensidige. (Foto: gjensidige)
Han peker på at mange unge venter å få høyere lønn eller mer lommepenger rett og slett fordi de blir et år eldre.

– Optimismen blant de unge avspeiler at det går bra i norsk økonomi, og at det er relativt lett for unge å skaffe seg jobb, sier Haraldsen.

– Folk flest vil fortsatt oppleve økt kjøpekraft, sier Haraldsen.

– Nå er rentenivået på vei opp, og det vil være gunstig for dem som er gjeldfrie og har penger i banken, som eldre ofte har. Unge som har mye gjeld, vil derimot få det noe trangere, men foreløpig er utslagene begrenset, mener han.

Menn opplever bedre råd

35 prosent sier at de har opplevd å få en bedre økonomi i løpet av de siste tolv månedene. I en tilsvarende undersøkelse i 2010 var det 30 prosent som sa det samme.

Det er flere menn enn kvinner som sier de har opplevd å få bedre råd, 36 prosent menn mot 32 prosent kvinner.

Også for det neste året er optimismen størst blant mennene. Fire av ti menn sier de har tro på at privatøkonomien blir bedre det neste året, mot tre av ti kvinner.

– Dette kan ha sammenheng med at det er flere menn enn kvinner i privat sektor, sier Haraldsen.

4.798 nordmenn over 15 år fra hele landet er intervjuet i undersøkelsen. Feilmarginene på landsbasis er mellom 0,6 og 1,4 prosentpoeng. (©NTB)