RUS
RUS

– Innfør unntakstilstand i rusfeltet

Syke rusavhengige pasienter med rett på behandling, men som sliter med motivasjonen, kastes ut av institusjoner, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han krever innført unntakstilstand.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg kjenner flere som har blitt kastet ut av behandlingsinstitusjoner som følge av at de har vært ærlige om manglende motivasjon for total rusfrihet. Da vurderer behandlere det slik at man ikke lenger er en rettighetspasient, fordi man ikke kan forvente at pasienten kan nyttiggjøre seg behandlingen, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Den siste tiden har TV 2 i flere reportasjer påpekt svikt og lovbrudd overfor syke rusmiddelavhengige.

Pariakaste

– TV2s seneste avsløringer om fristbrudd i rusomsorgen, som fører til at pasienter dør i kø, viser at rusavhengige som pasienter stadig er helsevesenets pariakaste. Antallet fristbrudd er ekstrem, 3000 på to bare to år, sier Knutsen.

Han mener det er flere bevis på at rusavhengige ikke får den oppfølgingen som man kan få inntrykk av når helsemyndighetene viser til tiltak og innsats på området. Det er helt klart at Regjeringne har satset betydelig med ressurser, men i følge Knutsen gir man med den ene hånden og tar med den andre.

Les også: Helsevesenet overser rusmiddelavhengige


Unntakstilstand

– Jeg foreslår at det snarest innføres unntakstilstand på rusfeltet. At noen sikrer at alle plassene utnyttes og at medisintilgangen blir lettere for å sikre verdige forhold, krever Knutsen.

– For bare to år siden øremerket regjeringen 50 millioner til opprettelse av rusakutt i Oslo. Siden den gang har vi fått 15 færre plasser i hovedstaden, påpeker Knutsen.

Behandlingsvesenet er en del av spesialisthelsetjenesten og institusjonene har blitt underlagt sykehusene. Pasientene har fritt sykehusvalg, men det er bare på papiret, i følge Knutsen og en rekke eksperter som tidligere har uttalt seg til TV 2.

– For institusjonene retter seg mot forskjellige grupper rusmiddelavhengige. Noen vil ha unge, noen vil ha de gamle og slitne. Noen tolerer bruk av medisiner, andre ikke. Noen kombinerer, sier Knutsen, som mener det er vanskelig å orientere seg om floraen av tilbud på rusfeltet.

Les mer: Anette (21) døde i behandlingskø

Klarer ikke å følge med

– Det livet som tungt rusmiddelavhengige lever hindrer muligheten for å ta i mot informasjon om dato for innleggelse. Videre er det slik at motivasjon er en varierende ferskvare, derfor er ventetiden i seg selv en tragedie, sier Knutsen.

Overfor TV 2 har Høyres helsepolitiske talsperson, Bent Høie, leder av Helse- og omsrogskomiteen krever nå at pasientene skal slippe å forøslge isn egen sak ved fristbrudd. I dag er det slik at pasientene kan kontakte Helfo for å kreve behandling et annet sted ved fristbrudd. Under syv prosent gjør dette i følge tall TV 2 har innhentet.

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har overfor TV 2 påpekt at fristbrudd er uakseptablet og at hun nå setter sin lit til at samhandlingsreformen skal skre bedre oppfølging av rusmiddelavhengige.

– Uinteressert i å hjelpe

– Det er fra før kjent en manglende samhandling mellom den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale rusomsorgen. Derfor ender ofte de som skrives ut på gateplan eller på hospits, sier Knutsen.

Knutsen sier at erfaringene viser at kommuneapparatet er uinteressert i å hjelpe de som utsettes for fristbrudd fra spesialisthelsetjenesten, med selve rusproblemene. Videre er de ute av stand til å følge opp den gode utviklingen som har skjedd under institusjonsoppholdene.

– Derfor er livet med tilknytning til rusen og rusmiljøene ofte eneste alternativ for de som utsettes for svikt, sier Knutsen.

Se debatten på TV 2 Nyhetene.