– Utbyggingen av ny E18 Melleby - Momarken vil føre til tryggere, mer miljøvennlig og effektiv trafikk. Anleggsarbeidet kan begynne tidlig i 2012 og vil være ferdig sommeren 2014, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Prosjektet omfatter en 8,3 kilometer lang strekning. Den nye veien blir tofelts med midtrekkverk. På de 6 kilometerne nærmest Momarken er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av veien. I en 150 meter lang tunnel ved Hærland blir det trefelts vei.

Les også: Kleppa vil ha færre bompengeselskap

– E18 gjennom Østfold har stor betydning for utenriks godstransport, og utbyggingen er også viktig for utviklingen i fylket og for å redusere næringslivets transportkostnader, sier samferdselsministeren.

Utbyggingen blir finansiert ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger. (©NTB)