Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika

Derfor dro nordmenn til Amerika

Lær mer om historien bak norsk utvandring til «The land of the free».

Alle de fire norsk-amerikanere i serien «Sønner av Norge» som kommer på TV 2 har tilknytning til Norge, og det er fem millioner norsk-amerikanere i USA i dag. Under kan du lære mer om hvordan det hele foregikk og hvorfor nordmenn valgte å forlate det kalde nord til fordel for et nytt liv i Amerika.

Gikk du glipp av presentasjonen på TV? Se programmet om igjen gratis på TV 2 Sumo her!

Helt siden 1800-tallet og frem til i dag har svært mange Nordmenn emigrert til Amerika. Den store boomen av emigrasjon var fra midten av 1800-tallet til midten av 1920 tallet.

Folk søkte lykken i Amerika av mange ulike grunner, på mange ulike måter og steder. Men felles for de fleste av dem som reiste rundt århundreskiftet var at de ønsket å skape seg et bedre liv. Norge var på den tiden et fattig jordbruksland, og det begynte å bli svært trangt om plassen på norske gårder. Landbruksressursene holdt ikke takt med den store befolkningsveksten, og det var også sviktende avlinger på 1800-tallet. Det var rett og slett mangel på jord! Amerika var kjent som land of the free – mulighetenes land! I Amerika var det enorme landbruksarealer, og alle muligheter til å bygge seg en liten gård og skape seg et nytt liv!

Homestead Act kom i 1862, denne loven gjorde det mulig å få 0,64 kvadratkilometer jord på amerikansk grunn, så lenge du slo deg ned og dyrket den.

Les mer om «Sønner av Norge»: Vil du ha en av disse norskamerikanerne som kjæreste?

Årlig feiring av 17. Mai

Utvandringen startet beskjedent i 1825, da 52 mennesker la ut på en ukjent ferd fra Stavanger med «Restaurationen». Det var ikke mange som dro i begynnelsen, i gjennomsnitt reiste ca. 2000 per år de første 25 årene. Men fra midten av 1800 tallet tok utvandringen fart, og mot slutten av 1800-tallet var det gjennomsnittlige tallet oppe i 15 000 per år. I løpet av 100-årsperioden 1825-1925 regner vi med at ca. 800 000 nordmenn slo seg ned i USA.

I begynnelsen reiste de fleste til de østlige deler av USA. Det var spesielt i Midtvesten de fleste på 1800-tallet slo seg ned og bygget gårder. Da særlig i statene Minnesota, Wisconsin og North Dakota. Det anslås at det i dag bor ca. 52 prosent med norsk avstamning i Midtvesten. Minneapolis i Minnesota, som kanskje er den mest markante byen i regionen, kan så og si regnes som «hovedstaden i det norske Amerika»!

Innvandringen bredte seg også etter hvert vestover. Fra begynnelsen av 1900-tallet var det etter hvert bosatt svært mange nordmenn i staten Washington på nord-vest kysten, spesielt i Seattle og området rundt. Dette er et område der mye av næringen var og er basert på fiskeri, og det er jo en velkjent levevei for nordmenn! Opp gjennom årene har veldig mange nordmenn kommet til Seattle for å jobbe innenfor fiskeriene. Svært mange av disse slo seg ned i bydelen Ballard. Denne bydelen har fortsatt et sterkt norsk preg, blant annet ved sitt Nordic Heritage Museum og årlig feiring av 17. Mai. Også arkitekturen her har sin inspirasjon fra Norge.

TV 2 Sumo: Se «Sønner av Norge» gratis her!

Stort norsk-amerikansk miljø i San Francisco

I dag er også staten California på vestkysten en av de statene der det bor flest amerikanere med norsk bakgrunn (cirka 436 000, som er flere enn i staten Washington, selv om prosentandelen er mindre). Dette har mye med intern migrasjon i USA å gjøre, dvs. mange norske ættede som har flyttet til California fra andre stater. Men det har også vært norsk innvandring direkte til California både i eldre og nyere tid. Blant annet i San Francisco er det et stort norsk-amerikansk miljø. Mange nordmenn slo seg ned her både før og etter andre verdenskrig, da særlig relatert til sjøfart og shipping. I nyere tid har enkelte nordmenn slått seg ned i dette området relatert til teknologi virksomhet i Silicon Vally.

San Francisco holder de norske tradisjonene i hevd gjennom en aktiv sjømannskirke, og en rekke norsk-amerikanske klubber, organisasjoner og arrangementer.

Fem millioner norsk-amerikanere i USA

Det påstås i dag å være over fem millioner norsk-amerikanere i USA. Det er 1,5 prosent av den totale befolkning. Emigrasjonen fra Norge var i en periode påfallende stor. Et fascinerende faktum er at i prosent av folketallet har kun Irland hatt større emigrasjon til USA enn Norge.

Overalt i USA er det i dag et utall norsk-amerikanske organisasjoner, klubber, arrangementer osv. Den kanskje mest kjente organisasjonen er losjen «Sons of Norway». Denne organisasjonen er landsdekkende, og finnes i så og si alle stater (med hundrevis av lokallag). Denne organisasjonen ble startet av norske innvandrere i Minneapolis, Minnesota allerede i 1895. Den er i dag regnet som en av verden største organisasjoner for en etnisk gruppe utenfor deres opprinnelses land. Det er også flere norske og nordiske museer i USA.

Et av disse er The Nordic Heritage Museum i Seattle. Museet deler nordisk kultur med mennesker i alle aldre og bakgrunner ved å vise kunst og gjenstander, bevare samlinger, gir pedagogiske og kulturelle opplevelser, og skal ifølge museet selv fungere som et samlingssted.

Les mer om norsk utvandring på Nordic Heritage Museum her! (OBS. Ekstern lenke)

Hendelser etter tid – Generell utvandring

ca 1000: Leiv Eiriksson går i land i Nord-Amerika, dagens Newfoundland, Canada.

1633: Hans Hansen Bergen fra Bergen bosetter seg i New Amsterdam (senere New York) som en del av en nederlandsk koloni.

1637: Albert Andriessen Bradttiss bosetter seg i New Amsterdam.

1801: Norges befolkning: 883 353

1825: Første organiserte utvandring, 52 nordmenn på skipet «Restauration» seiler fra Stavanger. De om bord bosetter seg i Kendall, New York.

1836: Neste organiserte utvandring med skipene «Den Norske Klippe» og «Norden».

1837: Ole Rynning reiser til Amerika på skipet Ægir.

1838: Ole Rynnings bok «Sandfærdig Beretning om Amerika, til oplysning og nytte for bonde og menigmand» utgis i Christiania, mange mener den har hatt stor innflytelse på den norske utvandringen.

1849: Storbritannia opphever navigasjonslovene i Canada, og i 1850 blir Canada hovedhavnen for norsk innvandring til USA.

1850: Nordmenn i USA: 13 000

1862: The Homestead Act innføres, og lover gratis jord til alle som vil slå seg ned og dyrke den.

1875: Norges befolkning: 1 813 424

1900: Norges befolkning: 2 239 880

ca 1900-1915: Norsk språk er på sin topp i USA, over en million har det som førstespråk, og flere hundre norskspråklige aviser gis ut.

1910: Nordmenn i USA: 1 000 000

1910: Over 600 000 hjem mottar minst én norskspråklig avis.

1920: Norges befolkning: 2 649 775

1945: Relativt få Norsk-amerikanere under 40 år snakker norsk som primærspråk.

1980: Nordmenn i USA: 3,453,839

1990: Nordmenn i USA: 3,869,395

2000: Nordmenn i USA: 4,477,725

2005: American Community Survey viser at 39,524 bruker norsk i hjemmet.

2008: Nordmenn i USA: 4,643,339

Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika (Foto: The Nordic Heritage Museum)
Norsk utvandring til Amerika (Foto: The Nordic Heritage Museum)
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika
Norsk utvandring til Amerika