NØKKELTALL: Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog la tosrdag frem Helsedirektoratets nøkkeltall for 2010. (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)
NØKKELTALL: Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog la tosrdag frem Helsedirektoratets nøkkeltall for 2010. (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)

Lar rusavhengige dø i kø

I flere år har opptil 4000 tusen rusmiddelavhengige stått i lange køer for å få livsviktig behandling. Flere dør samtidig som det ledig behandlingskapasitet over hele landet.

Over hele landet er det ledig behandlingskapasitet, men helseforetakene ønsker ikke å kjøpe plasser. Dette gjelder hele kjeden, enten man snakker om avrusning, korttids- eller langtidsbehandling eller ettervern. Syke rusmiddelavhengige opplever å stå i lange køer eller får avslag på steder med ledig - og egnet - kapasitet. Etter TV 2s reportasjer erkjenner Helsedirektoratet svikt og lover nå en grundig gjennomgang av rusfeltet. - Ikke