helsetilsynet (Foto: TV 2)
helsetilsynet (Foto: TV 2)

Helsevesenet overser rusmiddelavhengige

På to år har 3000 rusmiddelavhengige ikke fått livsviktig helsehjelp innen den fristen som helsevesenet har satt. Helsetilsynet og fagfolk mener lovbruddene er svært alvorlige.

Tall TV 2 har innhentet viser at tusenvis at syke rusmiddelavhengige utsettes for såkalte fristbrudd. Det vil si at de ikke får livsviktig behandling innen den fristen som helsevesenet selv har satt som aller siste forsvarlige dato. I 2009 og 2010 er det ifølge Norsk pasientregister registrert 3000 såkalte fristbrudd.

– Skjulte tall

– For det første er jo at det er ganske oppsiktsvekkende at det er så store tall og at disse tallene på en måte har vært skjult for offentligheten i alle disse syv årene ruspasienter har hatt pasientrettigheter, sier Erling Pedersen, leder for Fagrådet innen rusvernet.

anne-grethe_strøm_erichsen (Foto: TV 2)
anne-grethe_strøm_erichsen (Foto: TV 2)

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon.

Underskudd på behandlingsplasser

– Og for det andre er jo at dette betyr at det er et enda større underskudd på behandlingspasser enn noen hadde turt å tenke seg gjennom de årene hvor man har pekt på at det er for lang ventetid inn til behandling. Når så mange må vente lengre enn den fristen som er satt for når de senest må ha behandling ut fra deres egen liv- og helsesituasjon, fastslår Pedersen overfor TV 2.

– Hva betyr dette i praksis?

– Det betyr jo at hver enkelt av disse har ventet lengre på behandling enn det legen som har vurdert deres situasjon har sagt er faglig eller helsemessig forsvarlig. Og det er bare denne pasientgruppen som i så stort omfang blir utsatt denne type behandling eller mangel på behandling. Og da kan en spørre om har de virkelig har fått denne pasientrettigheten, eller er det bare å papiret at den virker, spør Pedersen.

– Alvorlig

– Dette synes jeg er veldig alvorlig, særlig fordi vi snakker om en særlig sårbar gruppe som har varierende motivasjon. Når du første er motivert for avrusning og rehabilitering så burde de få behandling så fort som mulig, det burde være en slags øyeblikkelig hjelp. Jeg frykter at folk mister motivasjonen og kanskje dør i ventetid, sier Lars E. Hanssen til TV 2 Nyhetene.

– Men folk dør jo i ventekø?

– Det er jo det som gjør det så alvorlig og så tenker jeg ta man må lage systemer som gjør det enkelt for denne gruppen å få oppfylt sine rettigheter, sier Hanssen.

– Skuffende

– Hva tenker du om at fristbrudd skjer i så stort omfang, lenge etter at rusmiddelavhengige fikk sine pasientrettigheter?

– Jeg synes de er veldig skuffende, sier Hanssen som presiserer at hjelpeapparatet burde sørge for at avrusning ble etterfulgt av rehabilitering.

– Dette kommer vi kanskje til å snakke om igjen, om fem år?

– Ja. Det er veldig uverdig at vi har rusmiddelmisbrukere som er motivert for behandling, som har fått garanti for behandling, at de ikke får det. Det er den siste gruppen jeg kan tenke meg, som vi skal svike på den måten. Vi ser jo på andre områder i samfunnet at rusmiddelmisbrukere kanskje ikke verdsettes så høyt som andre pasienter. Det er en av årsakene til at helsetilsynet ønsker å følge dette tett og at vi ønsker at de skal få bedre rettigheter, sier Hanssen.

– Ingen konsekvenser ved lovbrudd?

– Det er slik i Norge i dag at spesialisthelsetjenesten har et ansvar med departementet som er overordnet eier. Og det er eier og driver som har det fulle ansvar for at tjenesten er forsvarlig. Så her må departementet og de regionale helseforetakene sørge for at levere det de skal, de har et sørge-for-ansvar som må oppfylles, fastslår Hanssen.

– Ikke akseptabelt

– Det som ikke er bra det er at fristbruddene har vært høye. De er i ferd med å gå ned, men det tar noe tid. Fristbrudd skal ikke forekomme, verken i rusfeltet eller på andre områder, fastslår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til TV 2 Nyhetene.

Strøm-Erichsen sier hun i fjor tok tak i problemet med fristbrudd som er et generelt problem innen helsesektoren. Hun er krystallklar med hensyn til det ansvar helseforetakene har:

– Når noen ser på behandlingsinstitusjon eller i spesialisthelsetjenesten at rettighetsdatoen nærmer seg og man ikke kan få tilbudet, så skal man hjelpes til en annen institusjon, presiserer Strøm-Erichsen, som lover at hun vil følge opp problemene med fristbrudd nærmere.