Andreklassingene Siiri Nyman og Veera Sillanpãã sammen med sin kinesiske lærer.  (Foto: TV 2 )
Andreklassingene Siiri Nyman og Veera Sillanpãã sammen med sin kinesiske lærer. (Foto: TV 2 )

Finske barn lærer naturfag på kinesisk

Åtteåringene Veera og Siiri er Finlands fremtid i en moderne verden med Kina som dominerende aktør.

En helt vanlig dag for annenklassingene Siiri Nyman og Veera Sillanpãã starter med matematikk. Men til forskjell fra andre finske skoler foregår undervisningen på kinesisk.

De går på Meilathi barneskole i Helsingfors, den første skolen i Norden som tilbyr undervisning på kinesisk. Veera og Siiri undervises i alt fra naturfag og matematikk til etikk på kinesisk.

Må oversette

– Matte er enkelt. Vi bruker finske lærebøker og lager egne oppgaveark på kinesisk. I andre fag er det mer utfordrende. Lærerne buker mye tid på å tilpasse og å oversette vårt finske pensum til kinesisk, sier fagansvarlig Pia Näsman-Hau, lærer og fagansvarlig for kinesisk tilbudet på Meilathi Barneskole i Helsingfors.

I 2008 fikk hun i oppgave å etablere Finlands første tospråklig undervisningstilbud til på kinesisk og finsk.

Det tok henne mindre enn ett år å få rekruttert lærere fra Beijing og sydd sammen et undervisningsprogram. Veera og Siiri undervises i alt fra naturfag og matematikk til etikk på kinesisk.

Positive barn

– Vi tror at forståelsen av Kina og kinesisk blir dypere om barna ikke bare lærer språket, men også undervises i andre på kinesisk. Videre tror vi at dette gjør det lettere å ivareta kunnskapen til barn som kan litt kinesisk før de begynner på skolen, sier Näsman-Hau.

Undervisningssjef i Helsinki Kommune, Marjo Kyllönen. 
 (Foto: TV 2 )
Undervisningssjef i Helsinki Kommune, Marjo Kyllönen. (Foto: TV 2 )

Veera bodde fem år i Beijing. Der ble hun kjent med Siiri, som også har bodd i Singapore.

Der er 70 prosent av befolkningen er kinesere. De har fremdeles venner i Kina, og i skolegården forteller de TV 2s reporter på kinesisk om hvorfor det er bra å lære på kinesisk.

– Skolen vår er spesiell fordi vi får undervisning i flere fag på kinesisk. Vi liker kinesisk . Det er fint for oss i tilfelle vi skal besøke eller flytte tilbake til Kina, sier andre klassingen Siiri Nyman og Veera Sillanpãã.

Forbilde for Norge

Helsingfors ligger lengst fram i et land hvor skolene skårer høyt på internasjonale målinger, blant annet PISA-undersøkelsene.

Norske politikere som Høyre-leder Erna Solberg sier ofte at Norge må se til Finland når vi skal gi Norge bedre skoler.

Da Helsingfors kommunen bestemte seg for å tilby finsk pensum på kinesisk gikk det under ett år før tilbudet var på plass.

– Vi mener selv vi har et svært godt utdanningstilbud, og et godt pensum i Finland. Da vi bestemte oss for å innføre kinesisk, bestemte vi for oss at vi skulle ha en finsk skole med finsk pensum. Ikke en kinesisk skole i Finland, sier undervisningssjef i Helsingfors Kommune, Marjo Kyllönen.

To tilbud

De kinesiske lærerne hentes gjennom et utvekslingsprogram med et universitet i Beijing. Meilathi barneskole har to forskjellig tilbud.

Det mest omfattende er det hvor hele pensum undervises på både kinesisk og finsk, men skolen tilbyr også kinesisk som første fremmedspråk fra første klasse. Hele kinesiskprogrammet koster ikke kommunen mer enn 70.000 euro eller 550.000 kroner i året. Gevinsten skal hentes i fremtiden.

Fagansvarlig ved, Meilathi, Pia Näsman-Hau.  (Foto: TV 2 )
Fagansvarlig ved, Meilathi, Pia Näsman-Hau. (Foto: TV 2 )

– Vi ønsker å ligge helt i toppen og vi ønsker å sikre oss kunnskapen og ferdighetene, som Finland trenger i fremtiden, sier Kyllönen.

For lett skole

Det er variert og fargerike dekorasjoner i tak og på vegger i klasserommene. Mummitroll og kinesiske drager lever i harmoni på Meilathi Barneskole.

I alt 170 elever med variert bakgrunn får nå undervisning i og på kinesisk. Men innføringen har ikke vært uten kulturelle utfordringer. Foreldrene til enkelte av barna med en eller to kinesiske foreldre har klare tilbakemeldinger.

– De syntes det var for lite hjemmelekser, at matten var altfor enkel og det er for lite terping. Vi har brukt litt tid på å forklare dem et at dette er en finsk skole og vi vektlegger problemløsning, lek og sosialisering. Disse barna skal vokse opp og leve i Finland, sier fagansvarlig Pia Näsman-Hau.