Radiumhospitalet i Oslo er Norges fremste våpen i kampen mot kreft. Men hvem eier egentlig det gigantiske sykehuset?

Bygget på dugnad

Det som i dag er Nord-Europas største kreftsenter, ble opprinnelig bygd med innsamlede midler. Alle slags bidrag, innsamlinger og penger fra dugnad ble samlet i en stiftelse, som da også ble eier av alt.

Staten, som i alle år har trodd de eide kreftsykehuset, kan ha tatt feil.

– Egentlig er det skandaløst. Sosialdepartmentet gjorde en grov tabbe rundt 2002 da helseforetakene ble opprettet. De var ikke klar over at det var en stiftelse som eide Radiumhospitalet og hvis de visste det, så skjønte i hvert fall ikke hva en stiftelse var, sier Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo

– Ingen tvil om eierskap

Jusprofessoren har blitt bedt av Radiumhospitalet om å vurdere saken. Han mener eierforholdet er klart.

– Det er ingen tvil om at stiftelsen er eieren, sier Woxholt til TV 2 Nyhetene.

«Kan skade kreftomsorgen»

TV 2 har bedt om kommentarer fra helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen, men hun ønsker ikke å stille til intervju. I et brev TV 2 har fått tilgang til, skriver imidlertid Helsedepartementet at usikkerheten rundt eierskapet gjør det vanskelig å foreta fremtidige investeringer på Radiumhospitalet.

Og videre sies det rett ut at «uklarhetene kan skade kreftomsorgen i Norge».

Stiftelsens styre mener det er urimelig at eiendommene skal gis bort gratis til staten, for pengene vil uansett komme Radiumhospitalet til gode.

– Vi har avdekket at stiftelsen Radiumhospitalet eier en del eiendommer. Og skal det overtas skal det selvfølgelig kompenseres for det. Men de frigjorte midlene skal anvendes i henhold til formålet, nemlig forebyggende tiltak mot kreft, sier styreleder i stiftelsen, Ole Petter Parnemann.

Årelang krangel

Og der står saken. Krangelen har allerede pågått i flere år. I brevet skriver Helsedepartementet sågar at situasjonen truer fremtiden til Radiumhospitalet

Buchardt mener helseministeren skyver pasientene foran seg. Samtidig kommer han med en klar oppfordring til Strøm-Erichsen.

– Du kan ikke ha en bedre politisk sak hvis du tar vare på Radiumhospitalet og dagens og morgendagens kreftpasienter. Og man må ikke ødelegge det med prestisje, avslutter Arthur Buchardt, som er leder for Radiumhospitalets venner.